l1

prevnext

Астрагал зігнутий

Astragalus reduncus Pall.

Червона книга України Астрагал зігнутийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Причорноморсько-прикаспійський степовий вид з фрагментованим ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Причорномор'я, Крим, Передкавказзя, Нижнє Поволжя. В Україні: Присивашшя, Крим (Степовий, Керченський та Тарханкутський п-ови). Адм. регіони: Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції диз'юнктивні з компактно-дифузною просторовою структурою. Щільність популяції - 1-3(5) особин на 1 м2. Чисельність незначна. Віковий спектр право-сторонній, максимумом припадає на генеративну фазу. Насіннєва продуктивність задовільна, хоча поновлення в умовах посиленої антропопресії незадовільне і не забезпечує повноцінного відтворення популяцій.

Причини зміни чисельності:

Фрагментарність ареалу, ізольованість місцезростань, скорочення характерних для виду екотопів внаслідок розорювання, надмірний випас.

Умови місцезростання:

Сухі степи, кам'янисті схили. Рослина входить до складу полинових і полиново-типчакових угруповань кл. Festuco-Brometea (порядок Festucetalia valesiacae). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яний полікарпик 10-30 см заввишки з стрижневою кореневою системою та здерев'янілим каудексом. Стебло нероз-винене або малорозвинене 2-5 см заввишки, із вкороченими меживузлями, коротко шорстко-опушене. Листки 6-15 см завдовжки, в прикореневій розетці, з 15-22 парами яйцеподібних, довгасто-оберненояйцеподібних, на верхівці тупих, закруглених, зверху голих, знизу густо опушених листочків, 3-9 мм завдовжки, 2-5 мм завширшки. Квітконоси 15-21 см завдовжки, майже дорівнюють листкам. Грона 5-15-квіткові, головчасті. Чашечка трубчаста, опушена білими і чорними волосками, її зубці ланцетно-лінійні, коротші за трубку. Віночок блідо-жовтий, або злегка фіолетово забарвлений, 18-20 мм завдовжки. Боби довгасті або лінійно-довгасті, серпастоабо дугасто-вигнуті, біловолосисті, 10-20 мм завдовжки. Цвіте в квітні-травні, плодоносить у травні-червні. Розмножується насінням та поділом каудекса.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється на території БЗ "Асканія-Нова". Необхідно розширити мережу заповідних територій, здійснювати моніторинг популяцій, вирощувати в ботанічних садах. Заборонено збирання, порушення умов місцезростань, розорювання ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, медоносне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Европейский красньїй список животньїх и расте-ний... , 1992; Мосякін,1999; Новосад, 1992; Опред-елитель вьсших растений Крьма, 1972; Флора европейской части СССР, 1987; Флора СССР, 1945; Walter, Gillet, 1998.

Автор:

В.В. Новосад, Л.І. Крицька

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков