l1

prevnext

Астрагал Геннінга

Astragalus henningii (Steven) Boriss.

Червона книга України Астрагал ГеннінгаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Причорноморсько-прикаспійський степовий вид з фрагментованим ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Причорномор'я, Нижнє Поволжя, Перед-кавказзя. В Україні - від Одеси до Тархан-кутського і Керченського п-вів. Адм. регіони: Дн, Хр, Дц, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції диз'юнктивні з дифузною просторовою структурою. Щільність популяцій 1-3(5) особин на 10 м2. Чисельність незначна, популяції стійкі. Віковий спектр повно-членний, правосторонній з максимумом на особинах генеративної фази.

Причини зміни чисельності:

Фрагментарність ареалу, ізольованість популяцій, скорочення характерних для виду екотопів внаслідок розорювання та заліснення, надмірні навантаження випасання.

Умови місцезростання:

Степи, вапнякові і крейдяні відшарування, на чорноземних та кам'янисто-щебенистих хрящуватих ґрунтах. Рослина входить до складу різнотравно-типчаково-ковилових, типчаково-ковилових та петрофітно-сте-пових угруповань кл. Festuco-Brometea (союз Astragalo-Stipion). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна безстеб-лова рослина, 10-30 см заввишки з стрижневим коренем. Листки з 15-27 парами ланцетно-довгастих, загострених, частіше вздовж складених, світло-зелених, зверху голих, зісподу опушених листочків. Грона рідкі, 2-5-квіткові, на тонких пазушних, коротших за листки квітконосах. Чашечка 1115 мм завдовжки, трубчасто-лійкоподібна, з ланцетно-шилоподібними зубцями, відлегло-волосиста. Квітки зеленкувато-жовті, прапорець довгастий, на верхівці з виїмкою, зверху голий. Боби еліптичні, з коротким шилоподібним носиком, здуті. Цвіте в квітні-травні, плодоносить в травні-липні. Розмножується насінням та партикуляцією каудекса.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється на території БЗ "Асканія-Нова", відділення "Хомутовський степ" Українського степового ПЗ, ботанічного заказника місцевого значення "Михайлівський" (Миколаївська обл.). Для збереження виду необхідно розширити мережу заповідних територій, здійснювати моніторинг популяцій, вирощувати в ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань (розорювання степів та штучне заліснення територій).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, медоносне, кормове.

Основні джерела інформації:

Европейский красньй список животньх и растений, 1992; Крицкая, 1976; Мосякін, 1999; Определитель вьісших растений Украиньї, 1987; Флора европейской части СССР, 1987; Флора СССР, 1945; Walter, Gillet, 1998.

Автор:

Л.І. Крицька, В.В. Новосад, В.В. Шаповал, О.І. Литвиненко

Фото, малюнок:

М.М. Перегрим