l1

prevnext

Курай туполистий

Salsola mutica C. A. Mey.

Червона книга України Курай туполистийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Лободові. Chenopodiaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний в Україні вид на крайній пн.-зх. межі диз'юнктивного ареалу, представник ірано-туранського флористичного комплексу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Південний захід європейської частини Росії (Нижня Волга та Нижній Дон), Зх. Сибір (пд.), Казахстан, Середня Азія. В Україні - окремі локалітети на узбережжях Азовського та Чорного морів. Адм. регіон: Дц, Од, Зп, ?Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Сучасна чисельність достеменно невідома, але, судячи з наявних гербарних даних та спостережень, дуже низька.

Причини зміни чисельності:

Рекреаційне освоєння та забудова приморської смуги, зміни сольового та водного режиму водойм та ґрунтів, можливо також випас худоби.

Умови місцезростання:

Мокрі солончаки та солончакові луки по берегах лиманів та солоних озер. Зростає в угрупованнях кл. Festuco-Puccinellietea та Cakiletea maritimae. Галофіт, мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Терофіт. Однорічна сизувата рослина; стебло прямостояче, від основи розлого розгалужене, до 40-50 см заввишки, голе. Нижні листки супротивні або майже супротивно зближені, верхні чергові, м'ясисті, лінійні, на поперечному зрізі напівциліндричні, на верхівці притуплені або слабо загострені. Квітки звичайно по три (інколи поодинокі, коли бічні квітки не розвиваються) у піхвах вкорочених та здутих при основі приквіткових листків з приквіточками, зібрані у перервані загальні колосоподібні суцвіття. Оцвітина п'ятичленна, її листочки зрослі при основі, на верхівці дрібнозубчасті або війчасті, при плодах утворюють ближче до верхівки товстуваті крилоподібні або горбкуваті придатки червонуватого або зеленого кольору. Насінини 2-2,5 мм у діаметрі. Цвіте у серпнівересні, плодоносить у вересні-жовтні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Пошук у природі існуючих популяцій виду, створення ботанічних або комплексних заказників для охорони флористичних комплексів засолених місцезростань, відтворення природних популяцій. Заборонено порушення умов зростання, забудову приморських смуг, організацію місць рекреації.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне

Основні джерела інформації:

Флора УРСР, 1952; Флора Восточной Европь, 1996; Rilke, 1999.

Автор:

С. Л. Мосякін

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк, Т.В. Степаненко