l1

prevnext

Астрагал сарептський

Astragalus sareptanus A.Beck.

Червона книга України Астрагал сарептськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Сх.причорноморсько-прикаспійський вид на зх. межі ареалу, близький до A. rupifragus Pall.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Понтична провінція (Сіверсько-Донецький, Нижньо-Донський, Нижньо-Волзький, Заволзький р-ни) та Зх. Сибір, заходить на Пн. Кавказ. Пд. сх. України. Адм. регіони: Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Два локалітети: між м. Стаханов та с. Ірміно Луганської обл. (вперше знайдене в 19701973 рр.); між с. Миронівським і с. Світлодар-ським Артемівського району Донецької обл. Популяція у Луганській обл. простягається на 3 км, рослина місцями цілком вкриває схили, в Артемівському р-ні - невелика. Структура її не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Природно-історична рідкісність, низька конкурентна здатність виду, випасання худоби, розорювання степів.

Умови місцезростання:

Степи та кам'янисті схили, піски, угруповання класу Festuco-Brometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-20 см заввишки з більш-менш розвиненими міжвузлями. Має каудекс і стрижневу кореневу систему. Стебло й листки вкриті відстовбурченими волосками. Суцвіття - китиця, квітки на ніжках 2 мм завдовжки. Квітки блідо-лілові або блідо-рожеві, 2730 мм завдовжки. Чашечка трубчаста, шорстка від білих і небагатьох чорних волосків, при плодах дещо здута. Боби густо шерстисті. Цвіте у травні-липні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідно виявляти нові популяції й встановлювати в місцезнаходженнях виду охоронний режим, контролювати стан популяцій, вирощувати рослину в ботанічних садах. Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання, терасування схилів, заліснення, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Відомостей немає.

Основні джерела інформації:

Борисова, 1951; Дубовик, Крицкая, 1978; Кон-дратюк, Бурда, Остапко, 1985; Маслова, Лесняк, Мельник, Перегрим, 2003; Остапко, 2001; Редкие и исчезающие видь флорь СССР, нуждающиеся в охране, 1981; Флора СССР, 1945; Хорология флорь Украиньї, 1986; Chater, 1969.

Автор:

В.М. Остапко, О.Г. Мулєнкова

Фото, малюнок:

Н.Ю. Гнатюк