l1

prevnext

Дрік скіфський

Genista scythica Pacz.

Червона книга України Дрік скіфськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Ендемік

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн.-причорноморсько-кримський ендемік. В Україні поширений у Степу від р. Інгулу до р. Грузський Єланчик, а також у Гірському Криму. Адм. регіони: Дц, Мк, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У степовій зоні популяції локальні та мало-чисельні, з тенденцією до скорочення. Популяції в Донецькій обл. характеризуються нерідко двовершинними спектрами з максимумами на віргінільній та середньовіко-вій стадіях. У Криму досить поширений на кам'янистих місцях, іноді домінує разом з Genista albida, з яким утворює гібриди.

Причини зміни чисельності:

Руйнування екотопів внаслідок видобування крейди і вапняку, надмірні пасовищні навантаження, терасування та заліснення схилів.

Умови місцезростання:

Сухі бідні вапнякові відслонення та щеб-нисті ґрунти на вапняках. Елемент петро-фітно-степових та чагарничково-степових угрупованнях кл. Festuco-Brometea, Helian-themo-Thymetea та порядку Alysso -Sedetalia. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Розгалужений кущик 7-20 см заввишки; гілки короткоопушені, часто лежачі. Листки ланцетні, до 15 мм завдовжки, зісподу сріблясто-притиснуто опушені, зверху голі. Квітки блідо-жовті, зібрані у верхівкові негусті китиці. Біб близько 2 см завдовжки, трохи зігнутий, притисненоволосистий. Цвіте у травні - червні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до регіонального списку в Донецькій області. Охороняють в Ялтинському гірсько-лісовому, Кримському ПЗ, у відділенні "Хомутовський степ" Українського степового ПЗ, у заказнику місцевого значення "Пристенське" (Донецька обл.) та ряді заказників Криму. Виявлення усіх місцезнаходжень виду в степовій зоні та організація їх охорони з встановленням заповідного та заказного режимів. Заборонено руйнування місць зростання, терасування та заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Криворізькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Медоносне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Вульф, 1960; Дидух, 1992; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Определитель вьісших растений Украиньї, 1987; Остапко, 2001, 2005; Флора евро-пейской части СССР, 1987; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996

Автор:

В.М. Остапко, Я.П. Дідух, Л.В. Купрюшина

Фото, малюнок:

В.М. Остапко