l1

prevnext

Грабельки Бекетова

Erodium beketowii Schmalh.

Червона книга України Грабельки БекетоваКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Геранієві. Geraniaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Вузький приазовський ендемік (середня течія рр. Кальміусу і Кальчика). Адм. регіон: Дц.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється лише в кількох місцях вздовж р. Кальміус та у водозборі р. Кальчик. У більшості місцезростань чисельність популяції дуже незначна. Вид уникає конкуренції на ділянках з більш-менш розвиненим ґрунтовим покривом і зменшує рясність за надмірних пасовищних навантажень. При заказному режимі популяції стають багаточисельними і повночленними, на розсипищах вид подекуди виступає домінантом. Рясність виду піддається значним різнорічним флуктуаціям.

Причини зміни чисельності:

Витоптування худобою при надмірних пасовищних навантаженнях. Руйнування місцезростань при кар'єрних розробках каменю та розорюванні степів. Реліктовість та едафічна облігатність виду.

Умови місцезростання:

Гранітні та гнейсові скелі й осипища щебеню цих порід, зрідка - доломітові, сланцеві відслонення з щебенистими слабкорозви-неними та еродованими ґрунтами. Спорадично трапляється у складі агломеративних петрофітно-степових угруповань. Облігат-ний петрофіт, зростає в угрупованнях кл. Helianthemo-Thymetea, Asplenietea trichomanes та Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яний багаторічник, до 30 см заввишки з супротивними, довгоче-решковими, двічі перисторозсіченими на вузьколінійні частки листками та з міцним здерев'янілим коренем. Рослина білувата від короткого притисненого опушення. Квітки лілові (зрідка білувато-рожеві та рожеві), зібрані по 5-10 у зонтикоподібне суцвіття. Плід коробочка, на верхівці з волосистим придатком, який у стиглому стані при висиханні скручується спірально. Цвіте в квітні-липні, плодоносить у червні-серпні. Розмножується насінням і поділом кореневищ.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняють у Кальміуському відділенні Українського степового ПЗ, а також в заповідних урочищах "Гречкине №1", "Гречкине №2", "Василівка" та "Кирсанове" загальною площею 17 га (понад р. Кальмі-ус) ПЗ. Виявлення, вивчення та охорона всіх місцезростань виду. Введення в озеленення населених пунктів та селекція. Заборонено руйнування місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ефіроолійне.

Основні джерела інформації:

Белоусова, Денисова, Никитина, 1979; Бурда, Остап-ко, Ларин, 1995; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Бурда, 1981; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978.

Автор:

В.С. Ткаченко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко, В.П. Гелюта