l1

prevnext

Астрагал сизий

Astragalus glaucus M.Bieb.

Червона книга України Астрагал сизийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Балкансько-причорноморський ендемік на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземномор'я (Балкани), Причорномор'я. В Україні трапляється у Причорномор'ї (Одеська обл.) - дуже рідко, у Криму - спорадично, місцями часто (Тарханкутський п-ів). Адм. регіони: Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Спеціально не досліджувалися. Трапляється невеликими групами на схилах з ценотично відкритими угрупованнями, а також у складі степових угруповань на кам'янистих осипищах.

Причини зміни чисельності:

Освоєння територій, забудова та інтенсивне рекреаційне навантаження, порушення поновлення виду, елімінація насіння з локалі-тету внаслідок зміни режиму стоку на схилах з синантропізованою рослинністю.

Умови місцезростання:

Сухі вапнякові та крейдяні відшарування, степові схилі. Здебільшого в угрупованнях кл. Festuco-Brometea, союз Astragolo-Stipion; кл. Onosmo polyphyllae-Ptilostemonetea. Ксерофіт, кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущ (20)30-40 см заввишки, з потужним дерев'янистим підземним кореневищем; стовбурці 7-24 см завдовжки, товсті, у нижній частині галузисті, вкриті коричнюватою корою; річні стебла 4-10 см завдовжки, деколи вкорочені до 1,5-2 см, густо й притиснуто біло-пухнасті, всі решта частин рослини притиснуто біловолосисті; прилистки вільні, ланцетні; листки 3-6 см завдовжки; листочки 3-6 парні, ланцетні, ланцетно-еліптичні або ланцетно-видовжені, 1-2,5 см завдовжки, 3-6 мм завширшки, гострі, рідше тупі. Квітконоси в (1,5) 2 рази довші за листки; китиці головчасті, досить щільні, 2-5 см завдовжки, 7-18-квіткові, широкоовальні; приквітки лінійні або ланцетні, біло- й чорноволосисті, чашечка трубчаста, густо відстовбурчено та жорсткувато біло- та дуже слабо чорноволосиста; зубці ниткоподібні, у двічі-тричі коротші від трубки; віночок білуватий. Боби сидячі, видовжені, на верхівці витягнуті в косий, шилоподібний носик, твер-дошкірясті, недовго напіввідстовбурчено біло-жорсткомохнаті, двогніздні. Цвіте в травні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Спеціальні заходи охорони не здійснювалися. Необхідним є вивчення особливостей великого життєвого циклу виду, структури популяцій та моніторинг їх стану. Доцільно створити заказники в місцях виростання виду. Заборонено порушення місць зростання, забудова територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ґрунтозахисне.

Основні джерела інформації:

Рифф, 2004; Флора СССР, 1946.

Автор:

О.О. Кагало

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков