l1

prevnext

Зіновать Блоцького

Chamaecytisus blockianus (Pawt.) Klask.

Червона книга України Зіновать БлоцькогоКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Подільський вид. Переважно у пн.-зх. частині Правобережного Лісостепу, окремі локаліте-ти - в Розточчі-Опіллі, один - в Лівобережному Лісостепу. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, Чц, Хм, Вн.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, стабільні, представлені окремими локалітетами, кількість рослин в яких досягає кількох сотень. На території НПП "Подільські Товтри" (ур. Чапля) кількість генеративних особин на 100 м2 становить від 1 до 14. Одна генеративна особина може утворювати до 1-4 підземних пагонів із 1-2 генеративними бруньками, формуючи нерідко негусті куртини. Реальна насінна продуктивність низька. Насінне поновлення дуже незначне (1-4 вегетативні особини на 100 м2).

Причини зміни чисельності:

Знищення ділянок лучно-степової рослинності внаслідок лісонасадження, надмірне випасання худоби, випалювання сухостою, порушення вапнякових схилів при добуванні вапняку.

Умови місцезростання:

Вапнякові, лучно-степові схили, галявини широколистяних лісів, серед чагарників; у складі лучно-степових ценозів, в асоціаціях Festuco valesiacae-Caricetum humilis, Festuco valesiacae-Stipetum capillatae, Festucetum vale-siacae союзу Festucion valesiacae та угрупованнях союзу Fragario viridis-Trifolion montani (кл. Festuco-Brometea). Ксерофіт, кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Нанофанерофіт. Кущ 20-40 см заввишки. Пагони висхідні, опушені. Листки трійчасті, листочки оберненояйцеподібні або видовжено-оберненояйцеподібні, опушені. Квітки блідо-жовті, по (2)5-10, утворюють китицеподібне, згодом головчасте, суцвіття. Плід - біб, видовжений, густо волохато-волосистий. Цвіте у травні-серпні. Плодоносить у липні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку, Червоного списку МСОП. Охороняється у ПЗ "Медобори" та Українському степовому (відділення "Михайлівська цілина"), НПП "Подільські Товтри", у заказниках "Грабар-ківському" та "Самчинецькому" (Вінницька обл.), "Кошарнинському" (Хмельницька обл.), пам'ятці природи "Лиса Гора та Гора Сипуха" (Львівська обл.). Контроль за станом популяцій. Заборонено порушення місць зростання та заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Кам'янець-Подільському ботанічному саду.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, медоносне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Андрієнко, Онищенко, 2002; Заверуха, 1985; Кага-ло, Любінська, Скібіцька, 2003; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.В. Шевера, Л.Г Любінська, О.О. Орлов

Фото, малюнок:

О.О. Кагало