l1

prevnext

Астрагал Цингера

Astragalus zingeri Korsh.

Червона книга України Астрагал ЦингераКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Основний ареал сконцентрований в басейні середньої Волги, на Донецькій височині. Диз'юнктивний ексклав у с. Новосвітловка Краснодонського р-ну Луганської обл. Адм. регіон: Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Структура популяцій не досліджувалась.

Причини зміни чисельності:

Забудова території, розробки кар'єрів, випасання худоби.

Умови місцезростання:

Сухі крейдяні відшарування, вапняки, схили ярів. Угруповання кл. Helianthemo-Thymetea.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Півкущик заввишки до 55 см заввишки з прямими або висхідними стеблами, знизу здерев'янілими, вкритими біловолосистим опушенням. Має потужний каудекс і стрижневу кореневу систему. Річні стебла до 25 см завдовжки. Прилистки яйцеподібно-ланцетні. Листки (завдовжки 5-7 см) з 4-6 парами лінійноланцетних, іноді довгастих, майже голих листочків. Квітконоси разом з китицею значно довші за листки. Китиці вкорочені, майже головчасті, з 10-20 зближеними квітками. Приквітки втричі коротші за трубку чашечки; вкрита відстовбурченими біло-жовтими волосками, біля зубців з включенням чорних. Віночок білуватий з жовтуватим відтінком, прапорець майже однакової довжини з крилами, трохи виїмчастий. Біб довгастий (15-20 мм), біловолохатий. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Необхідно створити заказник, виявляти нові популяції та встановлювати в місцезнаходженнях виду охоронний режим, контролювати стан популяцій, вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Флора СССР, 1946; ЧКУ, 1996; Красная книга РСФСР (растения), 1988; Редкие и исчезающие видьі флорьі СССР, нуждающиеся в охране, 1981; Хорология флорьі Украиньї, 1986; Chater, 1969; Korshinsky, 1890.

Автор:

В.М. Остапко,О.О. Кагало, О.Г. Мулєнкова

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк, Т.В. Степаненко