l1

prevnext

Дрочок крилатий

Genistella sagittalis (L.) Gams

Червона книга України Дрочок крилатийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Європейський вид на пн.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Піренеї, Апенніни, Балканський п-ів, Центральна Європа, Альпи. Ізольовані локаліте-ти в Румунії, Молдові, Польщі, Чехії. В Україні - в Зх. Поліссі, Карпатах. Адм. регіони: Вл, Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька локальних популяцій, які представлені окремими густими куртинами.

Причини зміни чисельності:

Оскільки вид тяжіє до узлісь, при розростанні підліску або підросту та збільшенні затінення зменшує свою життєвість.

Умови місцезростання:

У Карпатах зростає по луках лісового поясу з переважанням Agrostis tenuis, Festuca rubra, освітлених узліссях. Утворює куртини від 10 до 70 см у діаметрі. На Зх. Поліссі зростає на пустищній луці із Nardus stricta на узліссі дубово-грабового лісу (угруповання кл. Nardo-Callunetea), а також в сосновому лісі в асоціації Pinetum myrtillosum на дерново-підзолистих ґрунтах (угруповання кл. Vaccinio-Piceetea, союзу Dicrano-Pinion). Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Кущ 15-30 см заввишки, із плескатим крилатим стеблом, при основі відстовбурчено-волосистим. Листки яйцеподібно-ланцетні, опушені. Квітки зібрані у верхівкову щільну китицю, жовті. Плоди плескаті, притиснуто-опушені боби до 20 мм завдовжки. Цвіте в червні-липні, плодоносить в серпні-вересні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в заказнику "Лопатенська діброва" (Волинська обл.). Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в ботанічному саду Чернівецького національного університету.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтозахисне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Андрієнко, Онищенко, Прядко, 2005; Артемчук, 1959; Вавриш, Крись, Смик, 1982; Терлецький, Фі-ліпенко, 1988; ЧКУ, 1996.

Автор:

Т.Л. Андрієнко, І.І.Чорней

Фото, малюнок:

У.Д. Міскевич, Ю.В. Клімук