l1

prevnext

Солодушка українська

Hedysarum ucrainicum Kaschm.

Червона книга України Солодушка українськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Палеоендемік

Ареал виду та його поширення в Україні:

Диз'юнктивне: Середньоруська височина, Прикаспійська низовина. В Україні зростає у басейні р. Айдар. Адм. регіон: Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Достовірно відома одна популяція. Зростає поодинці або невеликими групами по 10-15 особин. Популяція біля м. Краматорська не підтверджується багаторазовими обстеженнями, мабуть, зникла.

Причини зміни чисельності:

Порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби.

Умови місцезростання:

Крейдяні відслонення. Угруповання кл. He-lianthemo-Thymetea (порядок Thymo cretacei-Hyssopetalia). Ксерофіт. Карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 10-30 см заввишки з потужним ка-удексом. Коренева система стрижнева. Стебла висхідні або прямостоячі, опушені. Листки непарноперисті з 9-21 еліптичних листочків. Квітки рожево-пурпурові, 12-16 мм завдовжки, у верхівкових стиснутих китицях. Зубці чашечки у 2-3 рази довші за її трубочку. Прапорець віночка коротший за човник, на верхівці виїмчастий. Біб округло-яйцеподібний, розсіяно опушений, з гострими дрібними шипиками. Цвіте у липні-серпні, плодоносить у липні-вересні. Розмножується насінням та партикуляцією каудексу.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Рекомендовано створити заказник у місці зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено збирання рослин, гербаризацію, порушення умов місцезростання виду (випасання худоби, терасування схилів, заліснення, розробка кар'єрів).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, декоративне, кормове, селекційне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Голицьн, Данилов, 1964; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Морозюк, 1971; Остапко, 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко, В.В. Новосад

Фото, малюнок:

Г.М. Лисенко