l1

prevnext

Астрагал одеський

Astragalus odessanus Besser

Червона книга України Астрагал одеськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Причорноморський ендемічний вид з фраг-ментованим ареалом, який скорочується.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Північне Причорномор'я. Правобережний степ (у межах підзони типчаково-ковилових степів та пд. частини типчаково-ковилово-різнотравних степів), зх. частина Лівобережного Злакового степу. Адм. регіони: Кд, Дн, Од, Мк, Хс, Зп.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції займають незначні площі та характеризуються низькими показниками чисельності. Щільність 1-7 особин на 10 м2. Часто відсутні особини ранніх фаз онтогенетичного розвитку, у вікових спектрах домінують генеративні рослини. Особини в популяціях розміщені переважно дифузно, рідко утворюють невеликі скупчення.

Причини зміни чисельності:

Фрагментарність ареалу, ізольованість популяцій, низька насіннєва продуктивність, слабка конкурентна спроможність виду, нездатність до вегетативного розмноження. Знищення екотопів в результаті розробок кар'єрів, випасання та рекреаційних навантажень.

Умови місцезростання:

Відслонення вапняків, кристалічних порід, кам'янисто-щебенисті ґрунти, еродовані схили та осипища (у складі агломеративних угруповань і петрофітно-степових фітоценозів. Угруповання порядку Alysso-Sedetalia (кл. Sedo-Scleranthetea). Ксерофіт. Петрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Напівкущ 40-100 см заввишки зі стрижневою кореневою системою. Стебла здерев'янілі на значній висоті, вкриті тем-нокоричневою корою, яка відшаровується. Річні пагони тонкі, опушені притиснутими двороздільними волосками. Листки непарнопірчасті, 3-7 см завдовжки, з 5-8 парами від довгасто-еліптичних до вузько лінійних листочків. Суцвіття головчаста густа багатоквіткова китиця 2-4 см завдовжки, чашечка трубчаста з лінійно-шилоподібними зубцями, густо опушена білими волосками з домішкою чорних, квітки червоно-фіолетові. Боби довгасті, притиснуто біловолосисті з домішкою дрібних чорних волосків. Цвіте у травні- липні, плодоносить у червні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється на території ПЗ "Єланець-кий Степ", низки ботанічних заказників та пам'яток природи. Необхідно розширити мережу заповідних об'єктів, вирощувати в ботанічних садах, здійснювати моніторинг популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростань (формування кар'єрів, терасування та заліснення схилів).

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Криворізькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтозахисне, медоносне, кормове.

Основні джерела інформації:

Воронова, 2005; Дубовик, Крицкая, 1977; Клоков, 1953; Крицкая, Новосад, 2001.

Автор:

Л.І. Крицька, В.В. Новосад, О.Ф. Щербакова, С.М. Воронова

Фото, малюнок:

О.О. Кагало