l1

prevnext

Оставник (гімноспермій) одеський

Gymnospermium odessanum (DC.) Takht.

Червона книга України Оставник (гімноспермій) одеськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Барбарисові. Berberidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Палеоендемік. Реліктовий вид з давньосе-редземними генезисними зв'язками.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Добруджа, Молдова, Причорномор'я. В Україні - Пн.-Зх. Причорномор'я. Адм. регіони: Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо близько 20 місць зростання. Популяції локальні, переважно з дифузною просторовою структурою. Щільність популяцій здебільшого висока (кілька десятків особин на 1 м2). За віковим спектром популяції нормального типу, повночленні. Віталітетний тип більшості популяцій рівноважний. Чисельність популяцій зменшується.

Причини зміни чисельності:

Обмеженість і фрагментарність ареалу, ізольованість популяцій, невідповідність гірсько-лісової природи виду сучасним умовам степу, вузька екологічна пластичність, руйнування екотопів виду.

Умови місцезростання:

Вапнякові, лесово-вапнякові й гранітні схили, яри та балки (у трав'яному ярусі степових, деревно-чагарникових угруповань, наскельних (кл. Rhamno-Prunetea та Urtico-Sambucetea) і байрачних лісів, де інколи виступає як спів-домінант), фітоценози чагарникових степів (Caraganeta fruticis, Spireaeta crenatae), відкриті ділянки степових схилів (кл. Festuco-Brometea), суміжні з чагарниковими заростями, лісові галявини (кл. Trifolio-Geranietea). Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 5-20 см заввишки. Бульбокореневище досягає 50 мм в діаметрі. Стебел кілька, простих, прямостоячих. Листок розетки (прикореневий) одиничний довгочерешковий, трійчасторозсіче-ний на пальчасторозсічені довгасті сегменти другого порядку. Стебловий листок один, подібний до прикореневого, з двома прилистками, короткочерешковий. Квітки світложовті, зібрані у верхівкову китицю. Плід куляста коробочка. Цвіте в березні-квітні, плодоносить у квітні - на початку травня. Розмножується насінням та бульбокореневищами.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоного списку МСОП. Охороняється в РЛП "Гранітно-степове Побужжя", та заказниках. Доцільно виявити всі існуючі популяції виду, здійснювати їх моніторинг, розширити мережу об'єктів ПЗФ. Заборонено збирання рослин, руйнування місць зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у ботанічних садах: Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Одеського та Херсонського університетів.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Бойко, 1988; Бородина, 1965; Гусляков, Дятлов, Ру-жицкая, 1984; Крицкая, Новосад, 2001; Литвиненко, 1986; Мосякін, 1999; Флора УРСР, 1953; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л. I. Крицька, В.В. Новосад,

Фото, малюнок:

В.В. Новосад