l1

prevnext

Селітрянка Шобера

Nitraria schoberi L.

Червона книга України Селітрянка ШобераКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Селітрянкові. Nitrariaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Ірано-туранський стенотопний вид на пн.-зх. межі ареалу. Класичний об'єкт флороге-нетичних досліджень, єдиний представник роду та родини в Україні.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Румунія, Нижня Волга, Кавказ, південний схід Західного Сибіру, Казахстан та Середня Азія, Іран, Китай (крайній північний захід). В Україні - чорноморське узбережжя Криму: від с. Малоріченського (Алуштинська міськрада) до м. Феодосія. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції нечисленні, кількість ло-калітетів та чисельність скорочуються.

Причини зміни чисельності:

Освоєння та забудова приморської смуги, рекреаційне навантаження, деградація природних місцезростань.

Умови місцезростання:

Приморські солончаки, на піщаному або глинистому субстраті. Зростає в угрупованнях класів Asteretea tripolium та Salicornietea fruticosae. Галофіт, псамофіт. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Фанерофіт. Кущ до 2 м заввишки. Деякі гілки на кінцях трансформовані у колючки. Листки чергові, цілісні, видовжено-лопатчасті до 2,5-3,5 см завдовжки, на верхівці притуплені, при основі звужені у черешок, цілокраї, дещо м'ясисті. Квітки актиноморфні, п'ятичленні; чашолистки м'ясисті, при основі зрослі; пелюстки вільні, жовтувато- або зеленувато-білі. Плід одногніздний, кістян-коподібний, з червоним або оранжевим м'ясистим екзокарпієм та щільним ямчас-тим ендокарпієм, кісточка яйцеподібно-конічна або видовжено-яйцеподібна. Цвіте у травні-червні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується переважно насінням, рідше вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Спеціальні заходи охорони не вживалися. Рекомендовано створення ботанічних або комплексних заказників для збереження флористичних комплексів літоральної рослинності, а також введення виду в культуру. Заборонено порушення умов зростання, забудову приморських територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Грунтотвірне, харчове (їстівні плоди), лікарське та вітамінне, фітомеліоративне (закріплення пісків).

Основні джерела інформації:

Бобров, 1965; ЧКУ, 1996.

Автор:

М.М. Федорончук, С.Л. Мосякін

Фото, малюнок:

В.В. Савчук, В.П. Ісіков