l1

prevnext

Франкенія припорошена

Frankenia pulverulenta L.

Червона книга України Франкенія припорошенаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Франкенієві. Frankeniaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний стенотопний вид на пн.-зх. межі ареалу, один з двох наявних в Україні видів родини Frankeniaceae, представники якої поширені переважно у пд. півкулі.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середземномор'я (переважно схід), Болгарія, Румунія, Росія (пд., степова частина до пд. Зх. Сибіру), Кавказ, Іран, Казахстан та Середня Азія, Китай (південний захід). В Україні на крайньому півдні Степу (від гирла Дунаю до р. Молочної) та у Криму. Адм. регіони: Од, Зп, Хс, Дц, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Структура популяцій та чисельність детально не досліджені. Трапляється спорадично, але подекуди в межах екологічного оптимуму утворює суцільні зарості.

Причини зміни чисельності:

Зміни сольового та водного режиму, випасання худоби, освоєння територій.

Умови місцезростання:

По берегах солоних водойм: вологі солончаки та солонці. Зростає в угрупованнях кл. Asteretea tripolium та Salicornietea fruticosae. Галофіт. Ксеромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Терофіт. Однорічна рослина 5-30 см заввишки. Стебла сланкі або підведені, розгалужені, біло-пухнасті. Листки у кільцях по 4, оберне-нояйцеподібні або майже еліптичні, 2-7 мм завдовжки, 1-2,5 мм завширшки, коротко-черешкові, на верхівці притуплені, знизу борошнисто опушені. Квітки у піхвах листків та на кінцях гілочок; чашечка циліндрична, до 3,5 мм завдовжки, з 5 шилоподібними зубцями, гола; пелюстки рожеві, видовжено-оберненояйцеподібні, 3,5-4,5 мм завдовжки, від середини донизу звужені. Плід тристулкова видовжено-овальна коробочка приблизно 2 х 1 мм. Цвіте у травні-червні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Червоного списку МСОП. Охороняється в Азово-Сиваському НПП. Потрібно створити ботанічні заказники у місцях зростання виду. Заборонено порушення умов зростання, надмірний випас худоби, забудову територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, ґрунтотвірне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Jager 1992; Walter, Gillett, 1998; Whalen, 1987.

Автор:

С.Л. Мосякін

Фото, малюнок:

О.Ю. Уманець