l1

prevnext

Астрагал яйцеплідний

Astragalus testiculatus Pall.

Червона книга України Астрагал яйцепліднийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Рідкісний для України степовий вид на пн. та зх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Степова зона, Кавказ, Сибір, Середня та Центральна Азія (Монголія). В Україні достовірно відомий лише з пд.-сх. частини: Луганської й Донецької обл. (Сіверськодонецький округ), але в літературі (мабуть, помилково) наводиться також для Херсонської обл. та Криму (Гірський Крим, Керченський п-ів). Адм. регіони: Дц, Лг, ?Хс, ?Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У Луганському ПЗ чисельність популяцій невисока. Вони малочисельні, невеликі за площею. Генеративні особини щорічно цвітуть і плодоносять. Життєвість особин висока й особини проходять усі етапи онтогенезу.

Причини зміни чисельності:

Фрагментування та інсуляризація популяцій внаслідок антропогенних чинників. У більшості сучасних місцезнаходжень вид знаходиться на крайній межі толерантності до умов існування, а їх погіршення може спричинити зникнення популяцій виду.

Умови місцезростання:

Степи, кам'янисті схили, зрідка на прирічкових пісках, кам'янистих осипах. Зростає в угрупованнях класів Festuco-Brometea та Sedo-Scleranthetea. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна сірувато-опушена рослина з розетковими чи напіврозетковими пагонами, розвиненим каудексом і стрижневою кореневою системою. Стебло розгалужене, з дуже вкороченими міжвузлями, 5-12 см заввишки. Листки 5-15 см завдовжки, непарнопірчасті, з 8-11 пар довгасто-еліптичних листочків. Квітконоси майже прикореневі. Приквітки ланцетні, не доходять до середини чашечки. Чашечка трубчаста, волохата від чорних і білих роздвоєних волосків; зубці чашечки ланцетні, в 2-4 рази коротші від її трубочки. Віночок 25-30 мм завдовжки, білуватий або рожево пурпуровий. Біб 10-20 мм завдовжки, овальний або широкоовальний, шерстисто опушений. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Потребує виявлення нових місцезнаходжень та моніторингу за станом популяцій. Занесений до переліку рідкісних, зникаючих і знищуваних видів флори Донбасу і рекомендований до заповідної охорони. Охороняється в Луганському ПЗ. Забороно збирання рослин та гербаризацію, випалювання, порушення місцезростань.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Кондратюк, Бурда, 1979, 1980; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Остапко, 2001; Yakovlev, Sytin, Roskov, 1996.

Автор:

І.В. Ковтун, М.М. Федорончук

Фото, малюнок:

Г.В. Гузь