l1

prevnext

Дрік чотиригранний

Genista tetragona Besser

Червона книга України Дрік чотириграннийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий, вузьколокальний ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Нижнє Придністров'я. В Україні в долині р. Ягорлик (окол. с. Артирівка Красноокнян-ського р-ну Одеської обл.). Адм. регіон: Од.

Чисельність та структура популяцій:

Популяція локальна, особини розміщені дифузно або невеликими групами, їх чисельність незначна, але стабільна, щільність - 1-3 особини на 1 м2. Насіннєве поновлення задовільне. В популяції переважають генеративні особини.

Причини зміни чисельності:

Слабка конкурентна здатність виду, пристосованість до осипищ та еродованих місцезростань, генетична ізольованість популяцій, надмірний антропогенний вплив.

Умови місцезростання:

Сухі відслонення сарматських вапняків, оси-пища, кам'янисто-щебенисті ґрунти, круті еродовані схили берегів рр. Дністер та Ягор-лик. Фітоценози характеризуються невеликим загальним проективним покриттям травостою. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Хамефіт. Кущик 10-25 см заввишки, густо притиснуто-шовковисто-волосиста рослина. Стебло розгалужене від основи. Гілки виразно чотиригранні, по гранях борозенчасті. Листки довгасто-ланцетні, 6-25 мм завдовжки. Квітки 8-25 мм завдовжки, жовті з голим широко-яйцеподібним прапорцем. Боби довгасто-лінійні, 15-30 мм завдовжки. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку та Додатку Бернської конвенції. Необхідно здійснювати моніторинг популяцій, створити ботанічний заказник на схилах берега р. Ягорлик між сс. Артирівка та Розівка Красноокнянського р-ну Одеської обл., вирощувати вид у ботанічних садах. Заборонено збирання, гербаризацію, порушення умов місцезростань, терасування та заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, медоносне, ґрунтозахисне.

Основні джерела інформації:

Европейский красньїй список животньїх и расте-ний, 1992; Гейдеман, Витко, Истратий и др., 1982; Определитель вьісших растений Молдавской ССР, 1975; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.І Крицька

Фото, малюнок:

І.В. Маханьков