l1

prevnext

Руслиця угорська

Elatine hungarica Moesz

Червона книга України Руслиця угорськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Руслицеві. Elatinaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вид в екстремальних умовах на пн. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Панонсько-понтично-зх.сибірський вид. В Україні - в пониззі р. Пд. Бугу та Дніпра. Існують також вказівки для Криму та Закарпаття, не підтверджені гербарними зразками. Адм. регіони: Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька популяцій: в окол. с. Чорноба-ївка (Гусаківка) Херсонського р-ну, між с. Ки-силівкою та ст. Копані Білозерського р-ну, поди "Чорна лощина" біля смт. Білозерки, в окол. с. Іванівка Бериславського р-ну Херсонської обл., та Дніпровсько-Молочанській (БЗ "Асканія-Нова"). Чисельність корелює зі ступенем обводненості поду. При затопленні Великого Чапельського поду з'являється масово по краю водного дзеркала.

Причини зміни чисельності:

Розорювання водозбірного басейну подів, забруднення хімічними речовинами.

Умови місцезростання:

Днища степових подів. Ґрунти глейосолоді. Рослина приурочена до лучно-болотних та болотних угруповань кл. Isoeto-Nanjuncetea. Гігрофіт, галофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Терофіт. Однорічна рослина, ефемер. Коренева система придаткова. Пагони аіанкі, 2-6 см завдовжки. Листки 4-6 мм завдовжки, черешкові, ланцетні з тупою верхівкою. Квітки поодинокі в пазухах листків, на ніжках 2-5 мм завдовжки, що дорівнюють половині листка або всій його довжині; верхні квітки на коротких ніжках або майже сидячі. Чашечка 4-роз-дільна, залишається при плодах. Коробочка сплюснуто-куляста, 4-гнізда, багатонасінна. Цвіте і плодоносить у червні-серпні. Гідро-хор. Розмножується вегетативно (частинами пагона з придатковими коренями).

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у БЗ "Асканія-Нова". Потрібні моніторинг стану популяцій та організація оптимального природокористування у по-дах та прилеглих ландшафтах. Заборонено осушення та забруднення екотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Фітомеліоративне

Основні джерела інформації:

Веденьков, 1998; Кузьмичов, 1992; Макрофить, 1993; Флора УРСР, 1955.

Автор:

І.І. Мойсієнко

Фото, малюнок:

Л.М. Борсукевич