l1

prevnext

Астрагал дніпровський

Astragalus borysthenicus Klokov

Червона книга України Астрагал дніпровськийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Дводольні. Magnoliopsida
Бобові. Fabaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Ендемічний вид, близький до A. onobrychis L.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Причорноморський літоральний вид Чорного та Азовського морів та лиманів. Адм. регіони: Дц, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Переважно лінійні популяції виду під впливом антропопресії трансформуються в лока-літети незначної площі. Щільність популяцій становить 1-3 особини на 1 м2. У вікових спектрах популяцій представлені особини всіх станів, переважають зрілі генеративні. Насіннєве поновлення задовільне.

Причини зміни чисельності:

Інтенсивне скорочення місць зростання внаслідок рекреаційного і господарського будівництва на морських узбережжях (знищена найбільша класична популяція виду в околицях м. Феодосії), надмірного випасу на схилах, рекреаційних навантажень.

Умови місцезростання:

Літоральні піски, а також піщані й супіщані схили по берегах Чорного і Азовського морів та морських лиманів, нижньодніпровські піщані кучугури, входить до складу приморських і прирічкових піщаних степів (кл. Festucetea vaginatae). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яна стрижневокоренева рослина 20-100 см заввишки. Стебла численні, товсті, розгалужені, висхідні. Листки непарнопірчасті, листочки довгасті, ланцетні, рідше еліптичні і довгасто-еліптичні, (4)8-21 мм завдовжки, 1,5-5 мм завширшки. Грона головчасті, густі, еліптичні або довгасті, на пазушних, в 1,5-3 рази довших за листки квітконосах. Чашечка дзвоникувато-трубчаста або трубчаста, 6-10 мм завдовжки з шилоподібними, коротшими за її трубку зубцями, густо опушена білими і чорними притиснутими волосками. Віночок 25-30 мм завдовжки, темносиньо-пурпуровий. Прапорець віночка довгасто-яйцеподібний, з нігтиком 4-5 мм завдовжки. Боби 9-18 мм завдовжки, еліптичні, довгасто-еліптичні, довгасті, з довгим носиком, двогнізді, опушені притиснутими білими волосками. Насінини до 2 мм завдовжки, кругло-ниркоподібні, коричневі. Цвіте в травні-серпні, плодоносить у червні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до Європейського червоного списку. Охороняється на косі Бірючий о-в у складі Азово-Сивашського НПП, у заказнику загальнодержавного значення "Коса Обіточна" Запорізької обл. Необхідні облік оселищ, моніторинг популяцій, створення заповідних об'єктів у ло-калітетах виду, вирощування в ботанічних садах та введення в культуру. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, декоративне, фітомеліоративне.

Основні джерела інформації:

Клоков, 1981; Флора европейской части СССР, 1987; Флора УРСР, 1954; ЧКУ, 1996; Flora Europaea, 1968.

Автор:

Л.І. Крицька

Фото, малюнок:

Мойсієнко, Б. Суднік-Войциковська