l1

prevnext

Коручка чемерникоподібна (широколиста)

Epipactis helleborine (L.) Crantz

Червона книга України Коручка чемерникоподібна (широколиста)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Поліморфний вид з широкою еколого-ценотичною амплітудою. В Україні, очеподіб-но, представлений декількома расами і потребує таксономічних досліджень.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Палеарктика, занесений у Пн. Америку. В Україні - Карпати, лісова, лісостепова, степова (в лісах долин великих річок) зони, Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції від кількох до ста особин. За віковою структурою переважно нормальні неповно-членні, з правостороннім віковим спектром.

Причини зміни чисельності:

Порушення екотопів (суцільні вирубки, надмірна рекреація). Добре витримує помірний вплив антропогенних навантажень.

Умови місцезростання:

Хвойні, мішані та широколистяні ліси, в угрупованнях кл. Querco-Fagetea, Quercetea robori-petraeae, Quercetea pubescenti-petraeae, Vaccinio-Piceetea, Erico-Pinetea, зрідка - узлісся (кл. Trifolio-Geranietea), на бідних і багатих ґрунтах різної вологості і кислотності, переважно багатих на вапно. Часто - у вторинних угрупованнях, в екотонних зонах. Мезофіт. Сциофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 30-100 см заввишки. Кореневище коротке. Листки (4-10) від яйцеподібних до ланцетних. Квітки (12-50) зеленкувато-пурпурові, у густій китиці. Приквітки ланцетні. Зовнішні листочки оцвітини яйцеподібно-ланцетні, 10-13 мм завдовжки, внутрішні - коротші і ширші. Губа коротша від інших листочків оцвітини. Зав'язь слабко опушена. Цвіте у червні-вересні. Плодоносить у липні-жовтні. Розмножується насінням і кореневищем.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, Канівському, Кримському, Поліському, "Черемському", Рівненському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, "Мис Мартьян", "Розточчя", "Медобори" ПЗ, Карпатському, "Ужанському", Шацькому, "Деснянсько-Старогутському", "Мезинсько-му", "Вижницькому", "Синевир", "Подільські Товтри", "Святі гори", "Сколівські Бескиди" та "Гомільшанські ліси" НПП та ін. природно-заповідних територіях. Контроль за популяціями. Заборонено збирання рослин, порушення екотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в ботанічних садах: Національному ім. М.М. Гришка НАН України, Донецькому НАН України, Чернівецького та Харківського національних університетів.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, декоративне.

Основні джерела інформації:

Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991; Собко; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Тимченко, О.О. Орлов, С.М. Панченко, О.М. Байрак

Фото, малюнок:

Л.Я. Нагорна, М.М. Перегрим