l1

prevnext

Зозульки м'ясочервоні (пальчатокорінник м'ясочервоний)

Dactylorhiza incarnata (L.) Soo s.l.

Червона книга України Зозульки м'ясочервоні (пальчатокорінник м'ясочервоний)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Євразійський поліморфний вид, представлений численними відмінами.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Балкани, Мала та Середня Азія, Кавказ, Зх. Сибір, Джунгарія, Монголія. В Україні - Карпати, лісова зона, Лісостеп, Степ (рідко) та Гірський Крим. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції численні, від кількох до тисяч особин, нормального - типу, повно- і неповно-членні, з правостороннім віковим спектром.

Причини зміни чисельності:

Осушення, освоєння земель, інтенсивне випасання, заростання луків.

Умови місцезростання:

Переважно на відкритих місцях, вологих і сирих, слабко кислих або нейтральних ґрунтах на евтрофних та мезотрофних болотах, заплавних та низинних луках, серед чагарників, на узліссях, в рідколіссях, світлих лісах, на торфовищах, тощо. В угрупованнях кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, Alnetea glutinosae, Molinio- Arrhenatheretea тощо. Мезогігрофіт

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина, 20-60 см заввишки. Бульби 2-4-роздільні. Стебло товсте, улиснене до суцвіття. Листки (4-6) ланцетні, 15-20 cм завдовжки. Суцвіття - густий колос. Приквітки ланцетні, пурпурові. Квітки бузково-рожеві або м'ясо-червоні (рідше майже білі), листочки оцвітини яйцеподібно-довгасті, 5-8 мм завдовжки; середній листочок зовнішнього кола з башличкоподібно загнутою верхівкою. Губа ромбоподібна, невиразно трилопатева, із пурпурово-фіолетовим рисунком, з країв дрібнозарубчаста. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у серпні-жовтні. Поновлюється з насіння, або ризореституційним способом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється у Карпатському та Дунайському БЗ, "Розточчя", "Мис Мартьян", Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, Рівненському, Черемсь-кому ПЗ, "Синевир", "Подільські Товтри", "Деснянсько-Старогутський", "Сколівські Бескиди", Карпатському, Шацькому, "Мезинсько-му" та "Гомільшанські ліси" НПП. Контроль за станом популяцій. Заборонено меліоративні роботи, випасання, заготівлю рослин.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, декоративне.

Основні джерела інформації:

Орлов, 2005; Панченко, 2005; Собко, 1989; ЧКУ, 1996.

Автор:

О.Т. Кузярін, І.А. Тимченко, О.В. Лукаш, С.М. Панченко, О.М. Байрак, М.С. Козир

Фото, малюнок:

В.В. Савчук