l1

prevnext

Коручка ельбська

Epipactis albensis Novakova et Rydlo

Червона книга України Коручка ельбськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Європейський вид на пд.-сх. межі диз'юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна Європа: Чехія, Німеччина (зх. межа ареалу), Польща (пн.-сх. межа), Зх. Словаччина. В Україні - на Закарпатті. Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Вперше виявлено в 1997 р., зараз відомо дев'ять локалітетів: п'ять - у заплаві р. Бор-жава між с. Великі Береги, Шаланки та Квасо-во; три - у заплаві р. Латориця біля сс. Малі Гаївці та Чомонин, один - у заплаві р. Уж, у межах м. Ужгород). Локальні популяції від кількох до 100-200 особин, щільністю 1-3 особини на 100-150 м2. Чисельніші популяції приурочені до старовікових (>120 років) деревостанів. Кількість особин у локалітеті може значно змінюватися залежно від вегетаційного періоду та гідрологічного режиму річки (тривалості та інтенсивності повеней).

Причини зміни чисельності:

Рідкість екотопів відповідного типу, руйнування природних екотопів, зокрема, суцільне вирубування, осушення заплавних екосистем.

Умови місцезростання:

Трапляється у низинних заплавних дубово-ясеневих лісах у межах 100-140 м н.р.м. на лучно-буроземних і дерново-буроземних ґрунтах з різним ступенем оглеєння. Належить до складу асоціацій Fraxino pannonicae-Ulmetum, Carici remotae-Fraxinetum, Fraxino pannonicae-Carpinetum, а інколи Fraxino angustifoliae-Alnetum glutinosae (союз Alnion incanae кл. Querco-Fagetea) та Salici-Populetum (кл. Salicetea purpureae). Гігромезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина (3,5) 10-30 (45) см заввишки. Кореневище коротке. Стеблові листки яйцеподібно-ланцетні або ланцетні. Суцвіття 1,5-12,5 см завдовжки, складається, переважно, з 2-15 (інколи 20) квіток. Квіти біло-зеленуваті або жовтувато-зеленуваті. Цвіте у липні-серпні, інколи до середини вересня, плодоносить у серпні-жовтні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в заповідному ур. "Боржава", пам'ятці природи загальнодержавного значення "Атак" та в орнітологічному заказнику загальнодержавного значення "Великодоброньський" загальною площею понад 2000 га (Закарпатська обл.). Проте більшість локалітетів є поза межами цих об'єктів. Потребує проведення відповідних охоронних заходів у всіх місцях наявності виду, пошуку нових оселищ, уточнення поширення виду в Україні. Доцільно культивувати у ботанічних садах, проводити моніторинг популяцій та пошуки нових оселищ. Заборонено збирання рослин, вирубування лісів, порушення умов гідрологічного режиму, осушення ділянок.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Bernacki, 2001; Prochazka, Rydlo, Potucek, 1999.

Автор:

Б.Г. Проць

Фото, малюнок:

Б.Г. Проць