l1

prevnext

Коручка темно-червона

Epipactis atrorubens (Hoffm. ex Bernh.) Besser

Червона книга України Коручка темно-червонаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісна рослина.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Євразійський вид, поширений в Європі, на Кавказі, Уралі, в Зх. Сибіру, Середній Азії, Ірані. В Україні - в Карпатах, на Прикарпатті, в Поліссі, Лісостепу, Степу (рідко) та Гірському Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Чк, Кд, Пл, Хр, Дц, Лг, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції нечисленні, дані по структурі популяцій відсутні.

Причини зміни чисельності:

Антропогенне порушення природних біотопів, зокрема вирубування лісів.

Умови місцезростання:

Листяні, хвойні та мішані ліси, узлісся, серед чагарників, кам'янисті схили (переважно на вапняках). Трапляється в широколистяних неморальних мезофітних лісах у складі угруповань союзів Fagion sylvaticae та Carpinion betuli (кл. Querco-Fagetea), а також в мезоксерофіт-них трав'янистих угрупованнях. В Криму зростає в субсередземноморських субксерофітних лісах та рідколіссях (кл. Quercetea pubescenti-petraeae) та в угрупованнях хвойних лісів кл. Erico-Pinetea. Мезофіт. Сциофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина, 25-70 см заввишки. Кореневище коротке, товсте, горизонтальне. Стебло у верхній частині коротко-густоопушене, буро-фіолетове. Листків 5-9, довші за міжвузля, нижні - довгасто-яйцеподібні або еліптичні, 4-8 см завдовжки, верхні - ланцетні, загострені. Суцвіття - довга, пряма негуста майже однобічна китиця, вісь суцвіття густо опушена Приквітки ланцетні. Квітки пурпурові, із запахом ванілі. Листочки оцвітини до 6-7 мм завдовжки, яйцеподібні, загострені, складені широким дзвоником, внутрішні трохи коротші за зовнішні. Губа 5,5-6,5 см завдовжки, її гіпохілій чашоподібно увігнутий, з широким переднім входом, епі-хілій серцеподібний, загострений, при основі з двома зморщеними горбочками. Зав'язь пряма, не скручена, густо опушена. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням, дуже рідко - кореневищем.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється у Карпатському БЗ, Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, "Медобори" та Рівненському ПЗ, в Карпатському, Шацько-му, "Деснянсько-Старогутському", "Мезин-ському", "Синевир", "Подільські Товтри" та "Святі гори" НПП. Контроль за станом популяцій. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, вирубування лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне.

Основні джерела інформації:

Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Собко, 1989; Тимченко, 1996; Тим-ченко, Фіцайло, 2003; Фіторізноманіття Українського Полісся та його охорона, 2006; ЧКУ, 1996; Чорней, Буджак, Токарюк, Никирса, 2001; Zahulskyy, 2000.

Автор:

І.А. Тимченко

Фото, малюнок:

В.В. Буджак