prevnext

Їжача голівка вузьколиста

Sparganium angustifolium Michx.

Червона книга України Їжача голівка вузьколистаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Їжачоголівкові. Sparganiaceae (Typhaceae sl)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий ґляціальний вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктичний вид з циркумбореальним ареалом. У Європі поширений в Скандинавії, пн. заході Британських о-ів, в горах Середньої Європи, пн. Балкан та Іберійського п-ова. В Україні було відоме єдине оселище в Українських Карпатах (в о. Герешаска на хребті Свидовець). Адм. регіон: Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Після повідомлення K. Domin про знахідку в о. Герешаска, зростання виду в цьому озері більше не відмічалось. Можливо, вид зник, скорочення популяцій цього виду прослід-ковується у всіх Карпатах. Необхідно провести спеціальний пошук та з'ясувати сучасний стан популяції.

Причини зміни чисельності:

У зв'язку з вузькою еколого-ценотичною амплітудою лімітуючими є будь-які зміни водного режиму та хімізму води (евтрофікація, гуміза-ція озера); вплив надмірної рекреації.

Умови місцезростання:

Високогірне неглибоке (до 1,2 м) озеро на висоті 1577 м н.р.м. з оліго-мезотрофними умовами, низькою температурою та низькою жорсткістю води. У Карпатах вид зростає в угрупуванні союзу Littorellion uniflorae, зі збідненим видовим складом. Гідрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Багаторічна укорінена водна трав'яна рослина. Стебло при висоті вище рівня води плаває на поверхні, до 100 см завдовжки, рідше (при низькому рівні води) прямостояче, 5-60 см заввишки. Листки плоскі, до 5 мм завширшки, до основи звужені, на кінці загострені, без кіля, до 1(2-2,5) мм завдовжки, зазвичай плаваючих на водній поверхні. Стебло в суцвітті нерозгалужене, жіночих голівок 1-3(4), віддалених одна від одної, нижні голівки часто на короткій ніжці; чоловічих голівок 1-2(3), тісно зближених, які часто спливають на поверхню. Плоди еліпсоїдні, темні, на коротких ніжках, на верху звужені, зазвичай, стерильні. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується генеративно та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Необхідний пошук рослин та моніторинг сучасного стану популяцій. У випадку підтвердження необхідне обмеження рекреаційного навантаження. Заборонено зміну гідрологічного режиму озера.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, біоіндикатор чистих вод.

Основні джерела інформації:

Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Cerovsky, Ferakova, Holub, Maglocky, Prochazka, 1999; Domin, 1929; Margittai, 1934; Mirek, Piekos-Mirkowa, 2008; Muller-Doblies, Muller-Doblies, 1977, Polska czervona kniega roslin, 2001.

Автор:

Р.Я. Кіш, І.М. Данилик

Фото, малюнок:

Т.В. Степаненко