l1

prevnext

Зозульки (пальчатокорінник) Траунштейнера

Dactylorhiza traunsteineri (Saut. ex Rchb.) Soo

Червона книга України Зозульки (пальчатокорінник) ТраунштейнераКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Європейський поліморфний аллотетрапло-їдний (2n = 80) вид з групи D. majalis s.l. (походить від гібридизації D. incarnata s.l. x D. fuchsii) на пд. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Скандинавія, Середня Європа, лісова зона Сх. Європи та Зх. Сибіру. В Україні трапляється окремими локалітетами в Закарпатті, Розточчі, Поліссі, Лівобережному Лісостепу. Адм. регіони: Жт, Кв, Чн, См, Лв, Зк.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції ізольовані, нечисельні (25-50 особин), розташовані на значному віддаленні одна від одної, але частіше рослини зростають поодинці або невеликими групами. Стан популяцій вивчений недостатньо. На Лівобережжі вид, ймовірно, зник.

Причини зміни чисельності:

Осушення боліт, їх заліснення.

Умови місцезростання:

Мохові мезо-оліготрофні болота, переважно сфагнові, в угрупованнях кл. Oxycocco-Sphagnetea, заболочені луки, ділянки на межі боліт і соснових та вільхових лісів. Ме-зогігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 2030 см заввишки. Бульби 2-3-лопатеві, з довгими тонкими кінчиками. Стебло тонке, часто звивисте. Листки вузьколінійні, вздовж складені, спрямовані догори, в кількості 3-4. Суцвіття колосоподібне, ма-локвіткове, нещільне. Приквітки ланцетні, майже дорівнюють квіткам. Квітки пурпурові, губа оберненояйцеподібна, коротко-трилопатева, середня її частка довша за бічні і значно вужча. Цвіте у червні-серпні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням. Ступінь природного поновлення невідомий.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється у Поліському та "Розточчя" ПЗ, заказниках загальнодержавного значення "Городниця" (Житомирська обл.), Волицький (Львівська обл.), ландшафтному заказнику Верхобузькі Болота (Львівська обл.). Контроль за станом популяцій. Потребує додаткових досліджень поширення виду, режимів заповідності та за-казного. Заборонено заготівлю рослин, гербаризацію та порушення умов місцезростань, осушення боліт.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Загульсь-кий, 2001; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Собко, 1989; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.В. Протопопова, С.Л. Мосякін

Фото, малюнок:

О.О. Кагало