l1

prevnext

Офрис комахоносна

Ophrys insectifera L.

Червона книга України Офрис комахоноснаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий європейсько-середземноморський вид в ізольованих локалітетах на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Скандинавія, Зх. та Атлантична Європа, зх. частина Сх. Європи, Балкани. В Україні був відомий з чотирьох місцезростань на РОЗТОЧЧІ й Опіллі, траплявся зрідка на Пн. Поділлі, у Прикарпатті, Зовнішніх Карпатах, наводиться для Закарпатської (Ґорґани) та Чернівецької (Прикарпаття) областей. Крім локалітету на Опіллі, усі решта відомі лише за літературними даними. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

На сьогодні невідома. Протягом останніх майже 100 років рослини не знаходили у відомих оселищах, можливо, зникли.

Причини зміни чисельності:

Зміни режиму територій, випасання худоби, випалювання, можливо - зміни стану популяцій комах-консортів.

Умови місцезростання:

Світлі ліси, узлісся, вогкуваті луки на схилах на карбонатному підґрунті. Здебільшого в угрупованнях, зі значною участю термофільних лучних і лучно-степових елементів. Угруповання кл. Molinio-Arrhenatheretea, Trifolio-Geranietea. Мезофіт, факультативний кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Бульби кулясті або еліптичні, рослини 20-35 см заввишки, у нижній частині з 2-3 листками. Листки довгасто-ланцетні або довгасті, гострі або тупуваті, сизувато-зелені; верхній об-горнений довкола стебла у вигляді піхви. Колос з 2-10 (рідко з більшою кількістю) квіток, рідкий; приквітки трав'яні, лінійно-ланцетні, загострені, нижні довші від квітки, верхні однакової довжини із зав'яззю. Зовнішні листочки оцвітини довгасто-яйцеподібні, світо-зелені, з трьома жилками; верхній - увігнутий; внутрішні бокові значно коротші, лінійні, з відігнутими назад краями, з однією жилкою, дрібно-опушені, червоно-бурі. Губа довгасто- оберненояйцеподібна, трилопатева, з двома маленькими боковими лопатями й середньою більшою, на кінці виїмчастою лопаттю, пурпурово-бура, бархатиста, з квадратною голубуватою голою плямою посередині. Цвіте в червні, плодоносить у серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку II CITES. Один з відомих локалітетів знаходиться на території пам'ятки природи місцевого значення "Чортова гора" в Івано-Франківській обл. Решта локалітетів, для яких наводився вид, знаходяться поза природоохоронними територіями. Необхідні подальші ретельні пошуки виду в природних оселищах. Заборонено збирання рослин, порушення умов виростання, терасування, заліснення схилів, проведення інтенсивного випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; Флора Евро-пейской части СССР, 1976.

Автор:

О.О.Кагало

Фото, малюнок:

О.О. Кагало