l1

prevnext

Булатка червона

Cephalanthera rubra (L.) Rich.

Червона книга України Булатка червонаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Рідкісна рослина зі складною біологію розвитку.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Європа, Кавказ, Середня та Мала Азія, Іран, Пн. Африка. В Україні - Закарпаття, Карпати, Полісся, Лісостеп, Гірський Крим, Степ (рідко). Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Чк, Пл, Дц, Лг, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяцій багато, в них нараховується від кількох особин до 30-40, їх щільність низька. Вони неповночленні, переважають дорослі вегетативні рослини, молоді рослини відсутні або становлять невеликий відсоток.

Причини зміни чисельності:

Зривання на букети, руйнування екотопів, вирубка лісів, заміна насаджень штучними культурами.

Умови місцезростання:

Тінисті та розріджені листяні і хвойні ліси, серед чагарників, на узліссях, в угрупованнях кл. Querco-Fagetea (порядок Fagetalia sylvaticae, Dentaria-Fagetalia, Querco-Carpinetalia betuli), Quercetea pubescenti-petraeae (порядок Orno-Cotinetalia), Erico-Pinetea (порядок Erico-Pinetalia). Вид є діагностичним для угруповань підсоюзу Cephalanthero-Fagenion кл. Querco-Fagetea. Рослини зростають на ґрунтах різної вологості і кислотності, з перевагою багатих на гумус та вапно. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 25-50 см заввишки. Кореневище висхідне. Стебло тонке, пряме або трохи звивисте, вісь суцвіття і зав'язь вгорі залозисто опушені. Листки 4-5, ланцетні, до 12 см завдовжки. Суцвіття негусте, з 2-8 (12) великих лілово-рожевих, з білуватою губою квіток. Приквітки лінійно-ланцетні, майже дорівнюють зав'язі. Зовнішні листочки оцвітини ланцетні, дрібно опушені, до 2,5 см завдовжки, внутрішні - овально-ланцетні, коротші від зовнішніх. Губа білувата, на верхівці і по краях рожева. Зав'язь скручена, сидяча, опушена. Цвіте у червні-липні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням і вегетативно. За несприятливих умов рослина може до 20 років вести підземний спосіб життя.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняють в Карпатському БЗ, Черемсь-кому, Канівському, Кримському, "Мис Мар-тьян", Ялтинському гірсько-лісовому, Карадазькому, "Розточчя" ПЗ, Карпатському, "Ужанському", "Синевир", "Подільські Товтри", "Святі гори" НПП. Контроль за станом популяцій. Заборонено збирання, суцільні рубки лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України, ботанічному саду Львівського національного університету ім. Івана Франка, але культивують рідко через низьку ефективність приживання.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Вахрамеева, Денисова, Никитина и др. 1991; Каталог раритетного біорізноманіття... 2002; Собко, 1989; ЧКУ, 1996; Чорней, Буджак, Токарюк та ін. 2002; Zahulsky, 2000.

Автор:

І.А. Тимченко, В.І. Гончаренко, О.О. Орлов, С.М. Панченко

Фото, малюнок:

Я.П. Дідух