l1

prevnext

Зозульки травневі (пальчатокорінник травневий)

Dactylorhiza majalis (Rchb.) P.F.Hunt et Summerhayes s.l.

Червона книга України Зозульки травневі (пальчатокорінник травневий)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Середземноморсько-європейський аллоте-траплоїдний (2n=80) вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Скандинавія, Атлантична і Середня Європа, Середземномор'я. В Україні - Карпати, Пе-редкарпаття, лісова, лісостепова і степова (дуже рідко) зони, Пд. макросхил Гірського Криму. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Хм, Вн, Чк, Кд, Дн, Хр, Лг, Од, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У Карпатах популяції досить чисельні, у решті регіонів складаються з невеликих груп. Місцезнаходження в Криму є сумнівними.

Причини зміни чисельності:

Зміни гідрологічного режиму ґрунтів, боліт, викошування, випасання, збирання на букети, викопування бульб, заліснення лук.

Умови місцезростання:

Вологі луки і узлісся, соснові та смерекові ліси (до 900 м н.р.м.), сфагнові торфовища. У Карпатах в угрупованнях кл. Molinio-Arrhenatheretea, а також кл. Querco-Fagatea, Vaccinio-Piceetea, Oxycocco-Sphagnetea. Росте на кислих бідних, іноді помірно багатих ґрунтах, в рівнинних районах переважно на луках (кл. Molinio- Arrhenatheretea). Мезо-гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина близько 40 см заввишки. Бульби пальчасто-роздільні. Стебло досить товсте, порожнисте, улиснене до суцвіття. Лиски чергові, з стеблообгортною короткою піхвою і ланцетною плямистою пластинкою. Суцвіття колосоподібне, небагатоквіткове. Квітки коротші приквітників, пурпурові або фіолетові. Губа коротко трилопатева, середня її лопать менша за бічні, тупа. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у липні. Ступінь природного поновлення задовільний. Розмножується насінням, у культурі - ризореституційним способом.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесений до переліку CITES. Охороняється у Карпатському та Дунайському БЗ, Українському степовому (відділення "Михайлівська цілина"), Канівському, Поліському, "Розточчя", "Ґорґани" ПЗ, Шацькому, "Синевир", "Вижницькому", "Подільські Товтри", "Деснянсько-Старогутському", Яворів-ському, "Сколівські Бескиди", "Ужанському" НПП, ряді заказників. Контроль стану популяцій, особливо в рівнинних районах. Заборонено несанкціоновану заготівлю рослин та вирубування, випас, сінокосіння на луках, осушення боліт.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; За-гульський, 2001; Крічфалушій, Будніков, Мигаль, 1999; Кучеревський, 2001; Остапко, 2001; Собко, 1989; Стойко, Ященко, Кагало та ін., 2004; ЧКУ, 1996; Pedersen, 2000.

Автор:

В.В. Протопопова

Фото, малюнок:

В.В. Коніщук, В.В. Буджак