prevnext

Шейхцерія болотна

Scheuchzeria palustris L.

Червона книга України Шейхцерія болотнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Шейхцерієві. Scheuchzeriaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вид, що знаходиться на пд. межі ареалу і скорочує свій ареал.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Голарктичний вид: Європа, Зх. та Сх. Сибір, Далекий Схід та Пн. Америка. В Україні - Полісся, переважно Зх., поодинокі місцезнаходження в Лісостепу, Українських Карпатах. Ряд місцезростань, особливо у Придніпров'ї, втрачено. Адм. регіони: Вл, Рв, Жт, Кв, Чн, См, Ів, Зк, Хм, Пл.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції іноді займають великі площі, в яких зростає плямами і є переважно асекта-тором, а домінує та співдомінує лише на невеликих ділянках.

Причини зміни чисельності:

Осушення боліт та їх освоєння в результаті меліорації.

Умови місцезростання:

Обводнені мезотрофні та олігомезотроф-ні болота, переважно осоково-сфагнові, відкриті (pH 4-5), обводнені зниження та мочажини "багна". Характерний вид кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae, але трапляється у складі верхових боліт кл. Oxycocco-Sphagnetea. Гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина 1025 см заввишки. Кореневище повзуче, довге, від якого відходять наземні пагони. Стебло сплющене. Листки вузько-лінійні, жолобчасті. Квітки на прямостоячих квітконіжках в негустому китицеподібному суцвітті, жовто-зелені. Плоди здуті, косо-яйцеподібної форми. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у серпні-вересні. Розмножується переважно вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Угруповання виду занесені до Зеленої книги України. Охороняється в Поліському, Рівненському та "Черемському" ПЗ, НПП "Синевир" та Шацькому, а також в декількох заказниках та пам'ятках природи. Слід виявити вцілілі місцезнаходження виду в Придніпров'ї та Лісостепу і встановити режим охорони. Заборонено порушення умов місцезростання, проведення меліоративних робіт на прилеглих ділянках.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Лікарське, торфотвірне.

Основні джерела інформації:

Андрієнко, 1975, 1982; Каталог раритетного біо-різн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Орлов, 2005; Прядко, 2004; Чорноус, Анд-рієнко, 2004; ЧКУ, 1996.

Автор:

Т.Л. Андрієнко

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта, В.В. Коніщук