l1

prevnext

Зозулинець пурпуровий

Orchis purpurea Huds.

Червона книга України Зозулинець пурпуровийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Європейсько-середземноморський вид на пн. межі диз'юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Атлантична і Середня Європа, Середземномор'я, Мала Азія, Кавказ, Крим. В Україні - Карпати (Свидовець, Вулканічні Карпати), Передкарпаття, Прут-Дністровське межиріччя, Зх. Поділля (Вороняки, Гологори, Опілля), Волинська височина та Гірський Крим. Адм. регіони: Лв, Ів, Тр, Зк, Чц, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

На Зх. України з 23 місцезнаходжень втрачено близько половини. Чисельність решти популяцій коливається від 1 до 120 різновікових особин. Популяції у Гірському Криму численні - до 10-15 особин на 100 м2, але з переважанням вегетативних особин. Стан популяцій у лісових фітоценозах залежить від зімкнутості крон - у затінених місцях трапляються лише поодинокі особини, а на добре освітлених ділянках щільність зростає до 3-5 особин на м2.

Причини зміни чисельності:

Рекреація, випасання, вирубування лісів, викопування бульб як лікарської сировини, забудова, розорювання.

Умови місцезростання:

Дубові та букові ліси (кл. Quercetea pubescentipetraeae та Querco-Fagetea), сухі узліснені фітоценози кл. Trifolio-Geranietea sanguinei, проникає в ксеротермні угруповання кл. Festuco-Brometea. Росте переважно на бурих лісових ґрунтах і малопотужних чорноземах на вапняках-рендзинах. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина до 80 см заввишки, з довгасто-яйцеподібними бульбами. Листки від обернено-яйцеподібних до широколанцетних; ясно-зелені, зібрані біля основи стебла у розетку. Суцвіття колосоподібне, спочатку конічно-звужене, згодом циліндричне, до 25 см завдовжки. Квітки великі, рожево- пурпурові. Цвіте у травні-липні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням, яке не має періоду спокою і проростає за наявності відповідних умов.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку II CITES. Охороняється у Карадазькому, Кримському, Ялтинському гірсько-лісовому, "Мис Мартьян" ПЗ, у заповідних об'єктах загальнодержавного та місцевого значення. Необхідний облік, моніторинг та охорона місцезростань, культивування в ботанічних садах з метою репатріації в природні місцезростання. Заборонено заготівлю рослин, порушення умов місцезростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Загульський, 2002; Собко, Гапоненко, 1996; ЧКУ, 1996; Чорней, Буджак, Токарюк та ін., 2002.

Автор:

І.І. Чорней, В.В. Протопопова

Фото, малюнок:

І.С. Саркіна, Д. Леонтьєв