l1

prevnext

Зозульки серценосні (пальчатокорінник серценосний)

Dactylorhiza cordigera (Fries) Soo

Червона книга України Зозульки серценосні (пальчатокорінник серценосний)Карта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Гірський карпатсько-балкансько-альпійський вид на сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Скандинавський п-ів, Середня Європа. В Україні трапляється в Прикарпатті, Карпатах (Ґорґани, Свидовець, Чорногора, Чивчино-Гринявські гори). Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

Популяцій небагато, досить ізольовані, чисельні (до 2-3 тис. особин), часто з порушеною структурою.

Причини зміни чисельності:

Ізоляція популяцій зумовлена природними та антропогенними причинами (випасання худоби, викошування, осушення боліт, у високогір'ї - вирубування сосни гірської).

Умови місцезростання:

У лісовому та субальпійському поясах, зрідка - на високогірських торфовищах, серед злаково-осокових угруповань на гірських луках, галявинах, болотах, біля джерел, на болотних слабкокислих або слабколужних ґрунтах в угрупованнях союзів Molinion і Calthion (кл. Molinio-Arrhenathertea), Caricion nigrae (кл. Scheichzerio-Caricetea nigrae), асоціацій Caricetum rostratoe, Caricetum vesicariae (кл. Phragmiti-Magnocaricetea), а також кл. Nardo-Callunetea, Oxycocco-Sphagnetea. Мезо-гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина, 10-25 см заввишки. Бульби глибоко 2-4 -роздільні, з витонченими кінчиками. Стебло порожнисте. Листки чергові, широколанцетні, плямисті. Суцвіття колосоподібне, нещільне, небагатоквіткове. Прицвітки лінійно-ланцетні, плямисті. Квітки пурпурові, губа серцеподібна, цілісна або трохи трилопатева, по краю дрібнозубчаста. Цвіте у червні-липні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням. Ступінь природного поновлення невідомий.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку ІІ CITES. Охороняється в Карпатському БЗ, Карпатському НПП. Обмеження випасання худоби в місцях поширення виду, контроль за станом популяцій. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Рекомендується ввести рослину в культуру. Заборонено несанкціоновану заготівлю рослин, порушення умов місцезростань, випас, осушення боліт, вирубування лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. природ. парків України, 2002; Крічфалушій, Будніков, Малинов-ський та ін., 2002; Мигаль, 1999; Собко, 1989; Стой-ко, Милкина, Ященко, Кагало, Тасенкевич, 1997; Стойко, Ященко та ін., 2004; Ткачик, 2000; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.В. Протопопова

Фото, малюнок:

І.А. Коротченко