l1

prevnext

Комперія кримська

Comperia comperiana (Steven) Asch. et Graebn.

Червона книга України Комперія кримськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Реліктовий вид, що має складний цикл розвитку, представник монотипного роду на пн. межі вузького диз'юнктивного ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Мала Азія (Туреччина, Сирія, грецькі о-ви біля малоазійського узбережжя), Крим. В Україні - зх. частина Пд. берега Криму. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції ізольовані, нечисленні, (ур. Батили-ман, скелі Ласпі, м. Форос, ур. Мелас, с. Орлине), щільність дуже низька, зростає поодинці або рідше невеликими групами. Ареал виду скорочується.

Причини зміни чисельності:

Курортне будівництво, рекреаційне навантаження, зменшення вологості ґрунту внаслідок виснаження гірських джерел, зривання квітів на букети.

Умови місцезростання:

Світлі, переважно ялівцеві, ліси, галявини та узлісся, що формуються на вапнякових коричневих ґрунтах. Похідні угруповання класу Quercetea pubescenti-petraeae. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Геофіт. Багаторічна трав'яна рослина до 50 см заввишки. Бульби цілісні. Листки довгасті, розміщені біля основи стебла. Суцвіття довге негусте. Квітки великі (до 8-9 см разом з ниткоподібними придатками), біло-рожеві. Губа білувато-рожева, значно довша за інші листочки оцвітини, широко клиноподібна, трилопатева, лопаті витягнуті в довгі (5-7 см завдовжки) ниткоподібні придатки. Цвіте у травні-червні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується переважно насінням. Характерне періодичне цвітіння окремих особин, а також вузька вибірковість насіння до грибів-симбіонтів.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатків Бернської конвенції та переліку CITES. Охороняється в ПЗ "Мис Мартьян" і Ялтинському, у ряді заказників. Потребує режимів абсолютної заповідності та заказного. Заборонено порушення умов місць зростання, проведення рубок, збирання рослин на букети, викопування бульб.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують в Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, лікарське.

Основні джерела інформації:

Вахрамеева и др., 1991; Заверуха, Андриенко, Протопопова, 1983; Каталог раритетного біорізноманіття..., 2002; Каталог редких, исчезающих и уничтожаемьіх растений флорьі Крьіма, рекомендуемьіх для запо-ведной охраньї, 1975; Редкие и исчезающие видьі флорьі СССР, нуждающиеся в охране, 1981; Редкие растения и животньїе Крьіма, 1988; Собко, 1989; ЧКУ, 1996; Шеляг-Сосонко, Дидух, Молчанов, 1985.

Автор:

Я.П. Дідух, В.В. Протопопова, С.Л. Мосякін

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта, Р.Я. Кіш