l1

prevnext

Коручка дрібнолиста

Epipactis microphylla (Ehrh.) Sw.

Червона книга України Коручка дрібнолистаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Зозулинцеві. Orchidaceae

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Європейсько-середземноморський вид з диз'юнктивним ареалом.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна та Атлантична Європа, Середземномор'я, Мала Азія, Кавказ. В Україні - Гірський Крим, раніше відмічали на Закарпатті і в Карпатах. Адм. регіони: Зк, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Росте поодиноко, або популяції нараховують до кількох десятків особин. За віковою структурою популяції нормальні і регресивні неповночленні з правостороннім віковим спектром, переважають генеративні особини.

Причини зміни чисельності:

Порушення екотопів, зокрема вирубування лісів.

Умови місцезростання:

Тінисті букові та дубові, інколи заходить у світлі соснові ліси, галявини, узлісся. Трапляється на багатих на гумус вапнистих ґрунтах. Угруповання класів Querco-Fagetea, Quercetea pubescentis-petraeae, зрідка - Erico-Pinetea. Мезофіт, умброфіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 17-40 см заввишки. Кореневище коротке. Стебло прямостояче, у верхній частині ко-роткоопушене. Стеблові листки маленькі, ланцетні, яйцеподібно-ланцетні, набагато коротші за меживузля. Суцвіття однобока, негуста китиця. Квітки двох типів - невеликі автогамні без запаху та великі алогамні зі слабким запахом гвоздики. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Додатку ІІ CITES. Необхідно виявити і вивчити всі місцезнаходження виду, контролювати стан популяцій. Охороняється в Ялтинському гірсько-лісовому і Кримському ПЗ та ряді заказників. Заборонено збирання рослин, порушення умов місцезростання, вирубування лісів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне

Основні джерела інформації:

Вахрамеева, Денисова, Никитина, Самсонов, 1991; Каталог раритетного біорізн. заповід. і націон. парків України, 2002; Собко, 1989; Флора УРСР, 1950; ЧКУ, 1996.

Автор:

Я.П. Дідух, І.А. Тимченко

Фото, малюнок:

В.П. Ісіков