l1

prevnext

Ковила вузьколиста

Stipa tirsa Steven

Червона книга України Ковила вузьколистаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Європейсько-західносибірсько-середньо-азійський вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у степовій зоні Сх. Європи, Центральній Європі, Сх. Середземномор'ї, Зх. Сибіру, на Кавказі, у Середньої Азії. В Україні - пн. Поділля (рідко), Лісостеп, Степ, Гірський Крим. Адм. регіони: См, Ів, Тр,Чк, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Місцями значна чисельність (вид є едифікатором, що формує угруповання на великій площі), у більшості локалітетів займає площу кілька десятків м2.

Причини зміни чисельності:

Надмірне випасання худоби, розорювання земель.

Умови місцезростання:

Лучні степи на розвинутих чорноземних ґрунтах, угруповання союзів Fragario viridis-Trifolion montani, Adonidi-Stipion tirsae, Astragalo-Stipion (кл. Festuco-Brometea), рідше - узлісся та галявини байрачних лісів. Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 50-100 см заввишки. Утворює щільні дернини. Стебла голі, тільки у вузлах короткопух-наті. Листки щетиноподібні, згорнуті, дуже тонкі, на верхівці волосоподібні, шорсткі від щетинкоподібних волосків. Волоть до 15 см завдовжки. Колоскові луски довгасто-загострені, нижня квіткова луска у нижній частині сильно опушена. Остюк 35-50 см завдовжки в нижній частині голий, вище - пірчастий. Цвіте у червні-липні. Плодоносить у серпні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Луганському (відділення "Провальський Степ", "Стрільцівський Степ"), Українському степовому (відділення "Хомутовський степ"), Ялтинському гірськолісовому, Карадазькому, "Єланецький Степ" ПЗ, Галицькому НПП та низці інших об'єктів ПЗФ. Слід заборонити випасання овець на яйлах, розширити межі заказника загальнодержавного значення "Карабі-яйла". Заборонено розорювання степових ділянок, терасування та заліснення схилів, надмірний випас худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у ботанічних садах: Донецькому НАН України та ім. О.В. Фоміна Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, ґрунтотвірне, ценозофор-муюче.

Основні джерела інформації:

Зеленая книга Украинской ССР, 1987; Злаки Украинь, 1977; Лавренко, 1980; Каталог редких, исчезающих и уничтожаемьіх растений флорьі Крьма, рекомендуемьх для заповедной охрань, 1975; Клоков, Осьчнюк, 1976; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора Евро-пейской части СССР, 1974; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996; Чопик, 1978; Шеляг-Сосонко, Дідух, 1978.

Автор:

І.А. Коротченко, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта