l1

prevnext

Цингерія Біберштейна

Zingeria biebersteiniana (Claus) P.Smirn.

Червона книга України Цингерія БіберштейнаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Зниклий

Наукове значення:

Ендемік Сх. Європи з диз'юнктивним ареалом. Має найнижче серед злаків число хромосом (2n=4), є перспективним модельним видом для молекулярно-генетичних досліджень.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Приводиться з небагатьох ізольованих місцезнаходжень в Нижньому Поволжжі і на Пн. Кавказі (окол. Кисловодська). Відомий один гербарний зразок з гербарію Траутфет-тера, зібраний в Криму, але більше ніколи не збирався. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Немає даних. Зроблені спроби пошуку не увінчалися успіхом. Можливо, наводився помилково.

Причини зміни чисельності:

Не встановлені.

Умови місцезростання:

Розповсюджується по типу "перекоти-поле". Приурочений до солонцюватих глинистих і супіщаних западин серед степу. Чисельність особин в популяціях сильно коливається залежно від погодних умов року. Ксероме-зофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Терофіт. Ефемерний однорічник, стебла прямостоячі 10-30 см заввишки. Листові пластинки 0,5-2 мм завширшки, плоскі, голі. Волоті крупні (6-20 см), широко розкидисті, з дрібними (0,1-0,2 см) одноквітковими колосками на довгих (0,3-1,1 см) і тонких ніжках, які сильно відхиляються від осей гілочок волоті; колоскові луски дорівнюють колоскам; нижні квіткові луски трохи коротші за колоски, яйцеподібні, безості, густо покриті дуже короткими волосками. Закінчує розвиток до кінця червня. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

В Нікітському ботанічному саду - ННЦ УААН розпочаті роботи з відновлення виду в Криму. Заборонено, в разі знаходження виду, порушення умов його зростання.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Декоративний

Основні джерела інформації:

Злаки Украиньї, 1977; Коцеруба, 2001; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.В. Корженевський

Фото, малюнок:

В.В. Корженевський