l1

prevnext

Ковила дніпровська

Stipa borysthenica Klokov ex Prokudin

Червона книга України Ковила дніпровськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Рідкісний на пн. межі поширення вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна та сх. Європа, Передкавказзя, Пд. Сибір, пн. Середньої Азії. В Україні - Пд. Полісся, борова тераса Дніпра, Сх. Лісостеп, річкові та приморські піски степової частини країни. Адм. регіони: Кв, См, Чк, Дн, Хр, Дц, Лг, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції трапляються спорадично, займають невелику площу, що пов'язано з екологічними особливостями виду. За сприятливих умов, особливо відсутності значного випасу, сягає рівня домінанта.

Причини зміни чисельності:

Антропогенні: перевипас, розробка піщаних кар'єрів, заліснення території. Природні: вузька еколого-ценотична амплітуда, низька конкурентна здатність. За умови заповідного режиму, після пасовищної демутації, відновлюються відносно добре, але на подальших стадіях сукцесії зникає.

Умови місцезростання:

Сухі бідні псамофітно-степові ценози борових піщаних терас та приморських пісків. У Степовій зоні зустрічається також на супіщаних ґрунтах по схилах балок. Типові угруповання кл. Festucetea vaginatae, серед розріджених соснових лісів (кл. Pulsatetillo-Pinetea) до фази змикання їх крон. Ксерофіт, псамофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Щільнодернинний злак до 1,1 м заввишки. Стебла голі або слабко шорсткуваті під вузлами. Стеблові листки 4-16 см завдовжки та до 1,2-3 мм завширшки, піхви зовні гостро-шерсткі від відігнутих щетинок. Неплідні гони сизувато-зелені, 10-15 см завдовжки, коротші за стебло; листки знизу голі та гладенькі, зверху голі або трохи шорсткуваті; язички яйцеподібно-продовгуваті, з відтягнутою трикутною верхівкою; піхви голі або слабко шорсткуваті. Волоть з 8-17 колосків; її вісь 11-18 см завдовжки, гола, на нижньому вузлі з пензликом волосків; колоскові луски до 5-7,5 см завдовжки; нижня квіткова луска 1721 мм завдовжки, дві крайові смужки волосків не доходять до основи остюка, середня значно довша за бокові; остюк у нижній закрученій частині шорсткуватий, у верхній - пірчастий; гола частина остюка жовтувата а потім коричнева. Цвіте у травні-червні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Луганському та Українському степовому (відділення "Стрільцівський степ") ПЗ та інших заповідних об'єктах. Заборонено добування піску, заліснення ділянок, випасання та інша діяльність, що пов'язана з порушенням екотопів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтоутвірне, протиерозійне, ценозофор-муюче, декоративне.

Основні джерела інформації:

Клоков, Осьічнюк , 1976; Флора УРСР, 1940; Пачоский, 1914; Прокудин и др., 1977; Рослинність УРСР. Степи, кам'янисті відслонення, піски, 1971; Слюсаренко, 1963; Цвелев, 1976; ЧКУ, 1996; Martinovsky, 1980.

Автор:

К.Ю. Ромащенко, Я.П. Дідух

Фото, малюнок:

В.П. Гелюта