l1

prevnext

Ковила українська

Stipa ucrainica P. Smirn.

Червона книга України Ковила українськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Причорноморський (понтичний) вид. Характерний зональний компонент пд. українських степів.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Понтичний ендемік, зростає в Пн. Причорномор'ї, Приазов'ї, на Донбасі, Середньорусь-кій височині, в Передкавказзі, у Нижньо-Донському і Волзько-Донському р-нах (на сх. стає рідкісним) та в Пн. Криму. В Україні - на Причорноморській та Приазовській низинах, рівнинній частині Криму. Адм. регіони: Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції представлені окремими локаліте-тами, що займають іноді значні площі (сотні га). Повноцінні популяції поза заповідною територією трапляються нечасто. Поширення виду неухильно скорочується.

Причини зміни чисельності:

Ареал співпадає з регіонами найвищої сільськогосподарського освоєння території (розо-раність понад 80%), внаслідок чого природні місцезростання його трапляються рідко. Вид дуже чутливий до антропогенних навантажень і першим зникає на пасовищах та останнім появляється на старих перелогах.

Умови місцезростання:

Степи, що формуються на південних чорноземах і каштанових ґрунтах. В смузі сухих типчаково-ковилових степів виступає в якості едифікатора степових травостоїв (угруповання союзів Astragalo-Stipion, Festucion valesiacae). Ксерофіт, факультативний карбо-натофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина, утворює щільні дернини. Стебла 40-70 см заввишки, численні. Листки щетиноподібні, згорнуті, зовні гострошорсткі від густо розміщених горбочків і щетинок, з середини - довговолосисті. Волоть небагатоквіткова. Остюк 30-40 см заввишки, білопірчастий. Цвіте у квітні-травні. Плодоносить у травні липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в БЗ "Асканія-Нова", в Азово-Сиваському НПП, в Українському степовому (відділення "Хомутовський степ", "Кам'яні Могили") і Луганському (відділення "Про-вальський степ" і "Стрільцівський степ") ПЗ. Заборонено розорювання, пошкодженння дернин, заліснення ділянок, надмірне випасання худоби, збирання насіння на букети.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, декоративне, ґрунтотвірне, протиерозійне, ценозоформуюче.

Основні джерела інформації:

Клоков, Осьчнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остап-ко, 1985; Лавренко, 1940, 1980; Злаки Украинь, 1977; Рева, 1982; Ткаченко, 1996; Ткаченко, 1987; Флора европейской части СССР, 1974; Цвелев, 1976; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.С. Ткаченко

Фото, малюнок:

Б. Суднік-Войциковська, Мойсієнко