l1

prevnext

Костриця блідувата

Festuca pallens Host.

Червона книга України Костриця блідуватаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий вид з диз'юнктивним ареалом на пн.-сх. межі поширення в ізольованих локалітетах.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Центральна й Пд. Європа, Мала Азія (Туреччина). В Україні трапляється на Пн. Поділлі: Кременецькі гори (ур. Дівочі скелі, г. Бона, Божа, Страхова, Маслятин, Черча); Опіллі: окол. с. Поділля (Івано-Франківська обл., Галицький р-н) та г. Великі Гол-ди (Івано-Франківська обл., Рогатинський р-н, окол. с. Лучинці), на вапнякових останцях на півдні Рівненської обл. (с. Мала Мильча Дубнівсь-кий р-н). Адм. регіони: Рв, Ів, Тр.

Чисельність та структура популяцій:

Ізольовані популяції мають малі площі. Їхня чисельність обмежена площею відповідних екотопів, але популяції повночленні. Чисельність і вид навіть домінує. Проявляє піонерну стратегію на антропогенних відслоненнях.

Причини зміни чисельності:

Стенотопність, випасання, терасування та заліснення схилів, розширення сільськогосподарських угідь упритул до скельних останців, що спричиняє заростання чагарниками, евтрофікацію, синантропізацію.

Умови місцезростання:

Росте на скелястих уступах і стрімких стінках кам'янистих гряд з дерново-карбонатними малопотужними ґрунтами на гіпсах, вапняках і крейді. Утворює характерну асоціацію Festucetum pallentis (кл. Festuco-Brometea, союз Seslerio-Festucion duriusculae). Ксерофіт, облігатний кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічний щільнодернин-ний злак, 30-Ю см заввишки, стебла гладкі або зверху слабо шорсткі, зазвичай одновузлові. Листки грубі, щетиноподібні, часто дугоподібно вигнуті, 0,6-1 мм діаметром, зазвичай гладкі, рідше слабо шорсткі, сизо-зелені, інтенсивно овощені; листкові піхви добре розвинені, гладкі, окремі слабо шорсткі, відкриті до самої основи. Волоть не дуже щільна, 4,5-7,5 см завдовжки, вісь та гілочки голі або слабо шорсткі. Колоски 6-9 мм завдовжки, 4-9-квіткові, інтенсивно овощені. Колоскові луски ланцетоподібні, голі, верхня 3-4 мм, нижня 1,8-3,4 мм завдовжки. Нижня квіткова луска ланцетоподібна, 3-5 мм завдовжки, гола або зверху слабо шорстка; ость 0,5-1,4 мм завдовжки. Цвіте в червні, плодоносить у липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у ПЗ "Медобори" (філіал "Кременецькі гори") та Галицькому НПП. Необхідним є моніторинг популяцій. Заборонено руйнування оселищ, штучне заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Кременецькому ботсаду.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, протиерозійне, ґрунтотвірне.

Основні джерела інформації:

Беднарська, 2003 а, б; Заверуха, 1978; Злаки Украиньї, 1977; Стойко та ін., 1998; ЧКУ, 1996; Markgraf-Dannenberg, 1980.

Автор:

О.О. Кагало, І.О. Беднарська

Фото, малюнок:

О.О. Кагало