l1

prevnext

Ламкоколосник ситниковий

Psathyrostachys juncea (Fisch.) Nevski

Червона книга України Ламкоколосник ситниковийКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Рідкісний

Наукове значення:

Реліктовий вид у крайньому західному екс-клаві ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Середня та Центральна Азія, Пд. Сибір, Пд. Урал, Заволзький, Нижньо-Волзький, Волзько-Донський та Нижньо-Донский регіони. В Україні - в Лівобережному Степу. Адм. регіони: Лг, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо тільки три локалітети: вздовж р. Ка-мишної поблизу с. Стрільцівка Меловсько-го р-ну Луганської обл.; ур. Корсак-Могила, окол. с. Мануйлівка Приморського р-ну Запорізької обл.; 5 км на пд. від с. Славне Роз-дольненського р-ну АР Крим. Зростає поодиноко, чисельність кожної популяції біля кількох десятків особин.

Причини зміни чисельності:

Достеменно не відомі, але вплив рекреації та перевипасу негативно впливає на чисельність популяцій.

Умови місцезростання:

У Криму зростає в антропогенно модіфіко-ваних петрофітних степах (союз Artemisio tauricae-Festucion), що сформувалися на крейдяних або вапнякових відслоненнях, а також на висококарбонатних щебенистих пд. чорноземах. У Приазов'ї та в Луганській обл. росте в петрофітних степах (підсоюз Festucenion valesiacae). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна щільнодернинна рослина близько 65 см заввишки. Залишки піхв у нижній частині пагонів волокнисті, буровато-білі; листки жорсткі, сизувато-зелені, на генеративних пагонах листки 2-3 см завдовжки та 0,4 см завширшки (піхви вільні), без вушок, на вегетативних 8-10 і 0,4 см відповідно, з ланцетними вушками (піхви замкнені). Колос 9-11 см завдовжки та 0,6-0,8 см завширшки, густий, вище середини легко ламається. Колоски двоквіткові, до 0,9 см, з двома шилоподібними колосковими лусками з однією неясною жилкою, сидять по 3 на стрижні колоса. Цвіте у червні, плодоносить у липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в ландшафтному заказнику місцевого значення "Корсак-Могила". Необхідно контролювати стан популяцій, ввести вид у культуру. Заборонено порушення місць зростання, надмірне випасання та освоєння територій.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Дубовик, 1976; Ена, Гаврилов, 2002; Коломийчук, 2005.

Автор:

А.В. Єна, В.П. Коломійчук

Фото, малюнок:

В.П. Коломійчук