l1

prevnext

Ковила Браунера

Stipa brauneri (Pacz.) Klokov

Червона книга України Ковила БраунераКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Ендемік, близький до S. lessingiana.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Причорномор'я (пн.), Крим та Кавказ (Пе-редкавказзя: Таманський пів-в, Закавказзя). В Україні - Передгір'я, Гірський та Степовий Крим. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції чисельні, але невеликих розмірів (до кількох десятків га). При сприятливих умовах зростання досягає рівня домінуючого виду. Є досить стійким до викошування, випасу та палів, формуючи монодомінантні угруповання.

Причини зміни чисельності:

Порушення верхнього шару ґрунту, переви-пас, заліснення.

Умови місцезростання:

Сухі, легкі піщані та кам'янисті чорноземні ґрунти, де домінує. Петрофітні угруповання союзів Astragalo-Stipion, Veronico multifidae-Stipion ponticae, Festucion valesiacae, дер-нинно-злакові фітоценози. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Дернинний злак 0,3-0,8 м заввишки, утворює дрібні, не дуже щільні дернини. Стебла з дрібним опушенням під вузлами. Стеблові листки від 7 до 13 см завдовжки та до 1,4 мм завширшки; піхви густо опушені м'якими тонкими волосками; язички по краю волосисті. Неплідні гони приблизно на третину коротші за стебла; пластинки листів знизу дрібнощетинисті; язички на верхівці обрублені, по краю з довгими волосками; піхви густо опушені дрібними волосками. Волоть з 6-17 колосками; її вісь опушена щетинкоподібними волосками; нижня квіткова луска майже повністю опушена, на верхівці з кільцем волосків (вінцем); остюк у нижній закрученій частині голий, у верхній - пірчастий; гола частина остюка, при стиглих плодах жовтувата.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у Карадазькому, Опукському, Казантипському ПЗ. Заборонено діяльність, що пов'язана з порушенням ґрунту, оранкою, залісненням територій, будівництвом.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, кормове, протиерозійне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Клоков, Осьічнюк, 1976; Прокудин и др., 1977; Цве-лев, 1976; ЧКУ, 1996; Martinovsky, 1980.

Автор:

К.Ю. Ромащенко

Фото, малюнок:

Я.П. Дідух