l1

prevnext

Сеслерія голуба

Sesleria caerulea (L.) Ard.

Червона книга України Сеслерія голубаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Рідкісний реліктовий вид на крайній пд.-сх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пд. частина Скандинавського п-ова (від центральної Швеції), континентальна частина Середньої Європи (від сх. Франції до пн. зх. РФ) та пн. частина Балканського п-ова (до Чорногорії та центральної Болгарії). В Україні відомий з єдиного локалітету (Пн.-Зх. Поділля, Вороняки), де росте у долині р. Зо-лочівка. Адм. регіон: Лв.

Чисельність та структура популяцій:

Локальна нечисленна популяція виду на пн. окол. с. Зарваниця Золочівського р-ну з переважанням старих генеративних особин, що утворюють клони.

Причини зміни чисельності:

Чисельність особин зменшується внаслідок надмірного (критичного) осушення екотопів та посиленого випасання, випалювання тощо.

Умови місцезростання:

Росте (як асектатор, рідше субдомінант) на евтрофних болотах союзу Caricion davallianae кл. Scheuchzerio-Caricetea nigrae та частково осушених торфових луках союзу Molinion caeruleae кл. Molinio-Arrhenatheretea в місцях близького залягання мергелю. За межами України вид формує угруповання карбонатних боліт асоціації Seslerietum uliginosae, а також трапляється у складі лучних степів союзу Festucion valesiacae на гіпсових скелях пн. експозиції. Мезофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна нещіль-нодерновинна рослина 10-50 см заввишки. Пластинки листків пласкі, іноді складені вдвоє, 2-4 мм завширшки, зверху вкриті білуватим восковим нальотом. Суцвіття - досить густа довгасто-яйцеподібна волоть, 10-30 мм завдовжки та 5-9 мм завширшки. Колоски переважно двоквіткові, 4,5-5 мм завдовжки, розміщені на осі суцвіття по 4-5 на коротких (1-1,5 мм) ніжках або майже сидячі. Колоскові луски до 4 мм завдовжки, ланцетні, поступово загострені в остюк до 1 мм завдовжки, по краях та кілю шорсткоопушені (війчасті). Нижні квіткові луски до 4 мм завдовжки, на верхівці тризубчасті, середній зубець закінчується остюком до 1 мм завдовжки, бічні зубці з короткими остючками або безості. Цвіте в травні-липні, плодоносить у липні-серпні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Не охороняється. Необхідно забезпечити оселища виду режимом абсолютного заповідання та запровадити моніторинг популяції, що можливе за умови створення НПП "Північне Поділля" й включення частини долини р. Золочівка до його заповідної зони. Заборонено проведення осушувальних робіт, порушення гідрологічного режиму, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, кормове, декоративне.

Основні джерела інформації:

Кузярін, 2003; Цвелев, 1976; Deyl, 1980; Medwecka-Kornas, Kornas, Pawtowski, 1959.

Автор:

О.Т. Кузярін

Фото, малюнок:

О.О. Кагало