l1

prevnext

Ковила Лессінга

Stipa lessingiana Trin. et Rupr.

Червона книга України Ковила ЛессінгаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Центрально-євразійський вид. Один з найхарактерніших компонентів (едифікатор) типчаково-ковилових та полиново-типчакових степів України.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у степовій зоні Євразії (від Тран-сильванського плато до Алтаю, Тарбагатаю і Тянь-Шаню, включаючи Малу Азію, Пн. Іран та гірські райони Середньої Азії). В Україні - Степ, Гірський Крим, зрідка - Лісостеп (пд. р-ни). Адм. регіони: Ів, Хм, Вн, Кд, Дн, Пл, Хр, Дц, Лг, Од, Мк, Хс, Зп, Кр.

Чисельність та структура популяцій:

У складі локальних слабозбійних степових угруповань популяції виду численні, при інтенсивному випасі спостерігається тенденція до скорочення чисельності.

Причини зміни чисельності:

Розорювання земель, терасування та заліснення схилів, надмірні пасовищні навантаження.

Умови місцезростання:

Схили річкових долин, балок, узбережжя лиманів, відслонення кам'янистих порід. У минулому вид визначав фізіономічність ландшафтів справжніх та південних степів на звичайних і південних чорноземах, а також на каштанових і малопотужних кам'янистих ґрунтах. Є характерним видом угруповань союзу Astragalo-Stipion, рідше зростає у складі ценозів союзу Festucion valesiacae (кл. Festuco-Brometeae). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 30-60 см заввишки. Утворює щільні дернини. Стебла численні, голі. Листки щетиноподібні, згорнуті, зовні шорсткі від щетинистих волосків або горбиків. Волоть 6-20 см завдовжки, вузька, стиснута. Колоскові луски довгасто загострені. Остюк 13-26 см завдовжки, до другого коліна голий, гладенький, вище - пірчастий з волосками до 3 мм завдовжки. Нижня квіткова луска густоопушена, з вінцем волосків під остюком. Цвіте у квітні-червні. Плодоносить у травні-червні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у БЗ "Асканія Нова", Українському степовому, Луганському, Карадазькому, "Дніпровсько-Орільському", "Єланець-кий Степ", Казантипському та Опукському ПЗ, "Азово-Сиваському" та "Святі Гори" НПП, ряді заказників та пам'яток природи місцевого значення. Необхідно контролювати стан і динаміку популяцій, регламентувати випасання худоби. Заборонено розорювання степів, терасування та заліснення схилів, надмірні пасовищні навантаження,

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України, Криворізькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, ґрунтотвірне, ценозоформуюче.

Основні джерела інформації:

Зеленая книга Украинской ССР, 1987; Злаки Украиньї, 1977; Клоков, Осьічнюк, 1976; Лавренко, 1980; Редкие и исчезающие растения и животньїе Украиньї, 1988; Флора Европейской части СССР, 1974; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Коротченко, В.С. Ткаченко

Фото, малюнок:

О.М. Байрак, В.М. Остапко