l1

prevnext

Ковила шорстка

Stipa asperella Klokov et Ossycznjuk

Червона книга України Ковила шорсткаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Диз'юнктивноареальний причорноморсько-приазовський ендемік.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Північне Причорномор'я (між рр. Тилігул та Інгулець, включаючи Нижнє Побужжя), Приазов'я, Донецький кряж. Адм. регіони: Дц, Лг, Од, Мк, Хс.

Чисельність та структура популяцій:

Популяції лінійні або локальні з дифузною або компактно-дифузною просторовою структурою. Щільність популяцій становить від 1-5 до 10-25 особин на 1 м2. Вікові спектри повночленні, бімодальні з максимумом у генеративних і віргінільних стадіях. Самопід-тримання популяцій задовільне, насіннєве.

Причини зміни чисельності:

Фрагментарність та диз'юнктивність ареалу, інсуляризація популяцій, недостатнє вегетативне розмноження, низька стійкість до випасу, знищення оселищ виду внаслідок розорювання, заліснення схилів.

Умови місцезростання:

Кам'янисті степові схили, відслонення вапняків і кристалічних порід, кам'янисто-щебенисті ґрунти. Едифікатор петрофітних угруповань, на добре сформованих ґрунтах входить як домішок (кл. Festuco-Brometea). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Трав'яний щільнодернинний багаторічник 75-90 см заввишки. Квітконосні стебла під волоттю щетинисто-волосисті, а нижче до верхнього вузла - гостро-шорсткі, їх листки вузьколінійно-ланцетні, зсередини волосисті. Листки неплідних пагонів зовні гостро-шорсткі, згорнуті. Волоть з 7-9 колосками, її вісь щетинисто волосиста. Нижня квіткова луска 18-21,5 мм завдовжки, крайові смужки волосків на ній доходять до основи остюка. Остюк 26-36 см завдовжки, його нижня закручена частина коричнювата, на реберцях шорстка від бугорків. Цвіте у травні - на початку червня. Плодоносить у червні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Українському степовому (відділення "Хомутовський степ", "Кам'яні Могили") та Луганському (відділення "Стрільців-ський степ", "Провальський степ") ПЗ, НПП "Гранітно-степове Побужжя" та заказниках у Миколаївській обл. Необхідно здійснювати моніторинг популяцій, розширити існуючу мережу заповідних об'єктів. Заборонено надмірне випасання, терасування та заліснення схилів.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, ґрунтозахисне, протиерозійне, кормове.

Основні джерела інформації:

Воронова, 2005; Деркач, 1990; Клоков, Осьчнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Чуприна, 1992; Крицкая, Новосад, 2001; ЧКУ, 1996.

Автор:

Л.І. Крицька, О.Ф. Щербакова, В.В. Новосад, С.М. Воронова, О.М. Деркач

Фото, малюнок:

В.В. Новосад