l1

prevnext

Костриця Порціуса

Festuca porcii Hack.

Червона книга України Костриця ПорціусаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Ендемік пд.-сх. Карпат.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Сх. та Пд. Карпати. В Україні росте у Чорно-горі та Чивчино-Гринявських горах. Адм. регіони: Ів, Зк, Чц.

Чисельність та структура популяцій:

За сприятливих умов формує багаточислен-ні за кількістю особин популяції, в яких рослини мають досить великі дернини (Чорно-гора - ур. Цибульник; Чивчино-Гриняви - ур. Глистовате). На кам'янистих схилах практично не утворює дернин і трапляється поодинокими особинами, що складаються з одного генеративного та декількох вегетативних пагонів (г. Петросул, г. Чивчин).

Причини зміни чисельності:

Надмірний випас, зміни гідрологічного режиму внаслідок вирубування лісів.

Умови місцезростання:

Високогірний вид, трапляється на верхній межі лісового та у субальпійському поясі на висоті 1300-1600 м н.р.м. Росте на болотах і заболочених луках у смузі криволісся. Значно рідше трапляється на кам'янистих схилах і розсипищах за умов достатнього зволоження. У Чивчино-Гринявських горах утворює ендемічні болотні угруповання з Carex paniculata - асоціація Cariceto-Festucetum porcii (кл. Magnocaricetea), також трапляється у складі угруповань союзу Molinion. Психрофіт, гігрофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічний кореневищний нещільнодернинний злак 50-90 см заввишки. Листки генеративних пагонів плоскі, 2-4 мм завширшки, з війчасто опушеним язичком, вегетативні пагони напівзгорнені, 1-1,5 мм у діаметрі. Волоть розлога, близько 15 см; колоски 8-10 мм завдовжки, 4-7-квіт-кові; нижня квіткова луска 4-6 мм завдовжки, гола, ость до 2 мм. Цвіте у липні-серпні, плодоносить у серпні-вересні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Карпатському НПП та Карпатському БЗ. Доцільним є моніторинг популяцій. Заборонено порушення місць зростання, організацію надмірного випасу та зміну гідрологічного режиму.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Беднарська, 2001, 2003; Злаки Украиньї, 1977; ЧКУ, 1996; Markgraf-Dannenberg, 1980; Pawtowski, 1937.

Автор:

І.О. Беднарська, О.О. Кагало

Фото, малюнок:

О.О. Кагало