l1

prevnext

Келерія Талієва

Koeleria talievii Lavrenko

Червона книга України Келерія ТалієваКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Стенотопний ендемічний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Поширений у бас. р. Дон. В Україні - бас. Сіверського Дінця та його приток. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Трапляється спорадично, проте місцями утворює зарості. При невисокій задернова-ності грунту популяції повночленні. Загалом площа місцезростань та чисельність популяцій знижується.

Причини зміни чисельності:

Вузька екологічна амплітуда виду. Руйнування місць зростання внаслідок випасу худоби, добування крейди тощо.

Умови місцезростання:

Крейдяні відслонення та осипища, схили з розрідженим рослинним покривом. Зростає переважно в карбонатно-степових угрупованнях союзу Centaureo carbonati-Koelerion talievii (кл. Festuco-Brometea), де досить часто є едифікатором. Менш густі зарості формуються на рухливих крейдяних відслоненнях у складі томілярних угруповань класу Helianthemo-Thymetea. Ксерофіт. Карбонатофіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина 20-50 см заввишки. Утворює невеликі дернини. Стебла та безплідні пагони біля основи вкриті піхвами відмерлих листків, через що виглядають бульбоподібно потовщеними. Листки голі, сизуваті, зверху густо вкриті шипиками. Волоть 5-10 см завдовжки, вузька, ціліндрична, догори й донизу звужується, вісь волоті пухнаста. Колоски 2-3-квіткові, зеленуваті, інколи з фіолетовим відтінком. Колоскові луски широколанцетні, загострені, нерівні. Нижня квіткова луска опушена лише знизу. Цвіте у травні-червні. Плодоносить у червні-липні. Розмножується насінням та вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється у відділенні "Крейдова флора" Українського степового ПЗ, НПП "Святі Гори", в пам'ятці природи загальнодержавного значення "Маяцька дача" (Донецька обл.). Необхідно створити нові заповідні об'єкти в усіх місцях масового зростання виду, проводити моніторинг стану популяцій. Заборонено добування крейди, терасування та заліснення схилів, надмірний випас худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Протиерозійне, ґрунтотвірне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Злаки Украиньї, 1977; Коротченко, 2001; Морозюк, 1971; Определитель вьсших растений Украинь, 1987; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської області, 2003; Флора УРСР, 1940; ЧКУ, 1996.

Автор:

І.А. Коротченко, С.С. Морозюк

Фото, малюнок:

В.М. Остапко