l1

prevnext

Ковила гірська

Stipa oreades Klokov

Червона книга України Ковила гірськаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Рідкісний гірський ендемічний вид, що близький до S. pulcherrima K.Koch.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Кримсько-новоросійський вид. Трапляється у пн. та центральній частині Головної гряди Кримських гір Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Зустрічається спорадично. Відомо кілька невеликих популяцій. При сприятливих умовах зростання утворює щільні скупчення.

Причини зміни чисельності:

Порушення верхнього шару ґрунту, переви-пас, надмірні пали, заліснення.

Умови місцезростання:

Гірські степи на висоті до 1000 м н.р.м. на дерново-карбонатних, погано розвинутих ґрунтах. Петрофітні типчаково-ковилові угруповання союзу Carici humilis-Androsacion (кл. Festuco-Brometea). Мезоксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Дернинний злак заввишки до 1 м; утворює великі, не дуже щільні дернини. Стебла з дрібним опушенням під вузлами та густим щетинистим опушенням під волоттю (волоски 0,2-0,5 мм). Стеблові листки 8-18 см завдовжки, 1,5-4,1 мм завширшки, при переході до піхв з кільцем волосків; язички видовжені (4-7 мм). Неплідні гони сизуваті, дорівнюють стеблу; пластинки листів знизу голі та гладенькі, зверху дрібнощетиністі; язички яйцеподібні, піхви голі. Волоть з 6-11 колосками; її вісь 916 см завдовжки, опушена щетинкоподібними волосками, на нижньому вузлі з пензликом волосків до 1,5 мм завдовжки; колоскові луски до 6,5-9 см завдовжки; нижня квіткова луска 21-25,5 мм завдовжки, крайові смужки волосків доходять до основи остюка, де переходять у короткий однобічний вінець; дорзальні смужки однакові, не доходять до середини луски; остюк у нижній закрученій частині голий, трохи шорсткий, у верхній - пірчастий, гола частина остюка

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Оптимальнім є помірний випас. Заборонено діяльність, що пов'язана з порушенням ґрунту, терасуванням схилів, штучним лісорозведенням.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Клоков, Осьічнюк, 1976; ЧКУ, 1996.

Автор:

К.Ю. Ромащенко

Фото, малюнок:

Я.П. Дідух