l1

prevnext

Ковила короткокрила

Stipa brachyptera Klokov

Червона книга України Ковила короткокрилаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Недостатньо відомий

Наукове значення:

Рідкісний ендемік, споріднений з S. syreistschikowii.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Гірський Крим. Адм. регіон: Кр.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька популяцій (Сімферопольский р-н, гора Чатир-Даг). Зростає дифузно, формує щільні дернини, не досягаючи рівня домінанта.

Причини зміни чисельності:

Порушення верхнього шару ґрунту, переви-пас, надмірні пали, заліснення.

Умови місцезростання:

Петрофітностепові фітоценози та угруповання типу шибляка, що відносяться до кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Злак до 0,5 м заввишки, утворює дрібні дернини. Стебла з дуже дрібним опушенням під вузлами або голі. Стеблові листки від 3 до 8 см завдовжки. Неплідні гони трохи коротші за стебло; пластинки листків 1-2 мм завширшки, знизу трохи шорсткуваті або гладенькі, зверху дрібно-щетинисті; язички видовжено- ланцетні, піхви голі та гладенькі. Волоть з 3-7 колосками; її вісь гола та майже гладенька, з короткими, прижатими, одноколосковими гілочками; колоскові луски до 5-7 см завдовжки; нижня квіткова луска 15,5-18,5 мм завдовжки, дві крайові смужки волосків доходять до основи остюка; остюк у нижній закрученій частині опушений відстовбурченими волосками, у верхній частині - відстовбурченими срібно-димчастими волосками; закручена частина остюка при цілком стиглих плодах каштанова.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Зменшити пасовищне навантаження. Заборонено господарську діяльність, що пов'язана з порушенням ґрунту, заліснення.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Відомостей немає.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, протиерозійне, декоративне.

Основні джерела інформації:

Клоков, Осьічнюк, 1976; ЧКУ, 1996.

Автор:

К.Ю. Ромащенко

Фото, малюнок:

Т.В. Степаненко