l1

prevnext

Ковила відмінна

Stipa anomala P.Smirn. ex Roshev.

Червона книга України Ковила відміннаКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Зникаючий

Наукове значення:

Дуже рідкісний диз'юнктивний вид.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Пн. Кавказ, Пд. Урал. У пд.-сх. Україні на Донецькому кряжі та Приазовській височині (у басейні р. Кальчик). Адм. регіони: Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Відомо кілька популяцій, структура яких не досліджена.

Причини зміни чисельності:

Природно-історична рідкісність, порушення природних екотопів внаслідок господарського освоєння територій, випасання худоби.

Умови місцезростання:

Кам'янисті степи та віслонення. Росте як домішка до домінуючих видів ковили в угрупованнях кл. Festuco-Brometea. Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна щіль-нодернинна рослина 50-60 см заввишки. Стебла голі й гладенькі, під вузлами коротко опушені. Листки довгі, до 2 мм завширшки, вузьколінійні, згорнуті, молоді на верхівці з китичкою волосків до 3 мм завдовжки. Колоски одноквіткові, зібрані у вузьку стиснуту багатоквіткову волоть. Нижня квіткова луска 17-18 мм довжиною. Крайові смужки волосків на сім'янці не доходять до основи остюка на 4-5 мм. Остюк 20-25 см завдовжки, двічіколінчасто-зігнутий, по всій довжині пірчастий, але в нижній штопороподібно закрученій частині з білими короткими волосками. Цвіте у травні-червні, плодоносить у червні- липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Європейського червоного списку та Червоного списку МСОП. Охороняється у відділенні "Провальський степ" Луганського ПЗ. Рекомендується створити заказники у місцях зростання виду, контролювати стан популяцій та вирощувати у ботанічних садах. Заборонено порушення умов зростання виду, випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Донецькому ботанічному саду НАН України та у Ботанічному саду ім. О.В. Фо-міна Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.

Господарське та комерційне значення:

Ґрунтотвірне, протиерозійне, кормове.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Івашин, Чуприна, Хархота, 1975; Клоков, Осьічнюк, 1976; Кондратюк, Бурда, Остапко, 1985; Кондратюк, Чуприна, 1992; Остапко, 2001; Остапко, Тохтарь, Бойко, та ін., 2001; Рідкісні й зникаючі рослини Луганської обл., 2003; Цвелев, 1976; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.М. Остапко

Фото, малюнок:

О.С. Мандзюк, Т.В. Степаненко