l1

prevnext

Ковила Залеського

Stipa zalesskii Wilensky

Червона книга України Ковила ЗалеськогоКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Вразливий

Наукове значення:

Вид на зх. межі ареалу.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Східнопричорноморсько-казахстанський вид, типовий для казахстанських степів, а в європейській частині займає лише сх. частину Приазов'я та бас. Сіверського Дінця. В Україні трапляється на Старобільщині, Донбасі та Сх. Приазов'ї. Адм. регіони: Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

В заповідниках популяції займають значні (десятки га) площі, поза їх межами популяції представлені плямистими локалітетами на збійному тлі степових пасовищ і схилів балок у вигляді численних скупчень.

Причини зміни чисельності:

Розорювання степів та нераціональні форми природокористування (надмірне випасання, забудова, забруднення степових ділянок). В заповідниках - недотримання регуляційного режиму.

Умови місцезростання:

Плакорні та пологосхилові степові простори з чорноземами звичайними середньо- та малогумусними. На крутіших схилах та на їх перегинах на еродованих чорноземах з виходами на поверхню кам'янистих порід. Екотопи виявляють трохи підвищену карбонат-ність ґрунтів і відносно вищу континентальність клімату. В умовах надмірних пасовищних навантажень та частих палів вид одним із перших зникає з травостоїв, але доволі швидко поновлюється за умови помірного випасання худоби і зберігає свої позиції, але пізніше витісняється караганою кущовою (Caragana frutex (L.) К. Koch). Ксерофіт.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічна трав'яна рослина, щільнодернинний степовий злак. Стебла 40-80 см заввишки. Листки тонкі, щетинопо-дібнозгорнуті, з обох боків густо вкриті сосочками, шипиками та щетинками. Волоть з 4-6 колосками. Білопірчастий остюк 2733 см завдовжки. Цвіте у травні-липні. Розмножується насінням.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Занесено до Європейського червоного списку. Охороняється у відділеннях Луганського ("Стрільцівський степ" та "Провальський степ") і Українського степового ПЗ, а також в ряді заказників місцевого значення. Заборонено розорювання, заліснення ділянок, пошкодження дернин, надмірне випасання худоби, збирання насіння на букети.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Культивують в Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Кормове, декоративне, ґрунтотвірне, протиерозійне, ценозоформуююче.

Основні джерела інформації:

Дідух, Ткаченко, Плюта та ін., 1998; Лавренко, 1980; Лавренко, Дохман, 1933; Кондратюк, Бурда, Остап-ко, 1985; Клоков, Осьчнюк, 1976; Кондратюк, Чуприна, 1992; Красная книга СССР. Дикорастущие видьі флорьі СССР, нуждающиеся в охране, 1975; Злаки Украиньї, 1977; Рева, 1982; Ткаченко, 1996; Ткаченко, Сова, Боровик, 2004; ЧКУ, 1996.

Автор:

В.С. Ткаченко

Фото, малюнок:

В.М. Остапко