l1

prevnext

Костриця крейдова

Festuca cretacea T.Pop. et Proskor.

Червона книга України Костриця крейдоваКарта поширення виду

Судинні рослини
Покритонасінні Magnoliophyta. (Angiospermae)
Однодольні. Liliopsida
Тонконогові (Злакові). Poaceae (Gramineae)

Природоохоронний статус виду:

Неоцінений

Наукове значення:

Ендемік пд.-сх. Європи.

Ареал виду та його поширення в Україні:

Басейн р. Дон. В Україні-у басейні р. Сіверсь-кий Донець. Адм. регіони: Хр, Дц, Лг.

Чисельність та структура популяцій:

Локальні популяції малочисельні, повно-членні, але займають, здебільшого, дуже малі площі. Насіннєве поновлення відбувається незадовільно через вплив ерозійних процесів, переважає вегетативне розмноження.

Причини зміни чисельності:

Стенотопність і пов'язана з нею чутливість до різних форм антропогенного впливу, а також безпосереднє руйнування екотопів, надмірний випас, видобування вапняків і крейди.

Умови місцезростання:

Спорадично трапляється у складі карбонатно-степових угруповань союзу Centauree carbonati-Koelerion talievii, де інколи може бути домінантом. Менші популяції формуються на крейдяних відслоненнях у складі томілярних угруповань кл. Helianthemo-Thymetea. Ксерофіт, кальцефіл.

Загальна біоморфологічна характеристика:

Гемікриптофіт. Багаторічний нещільнодер-нинний кореневищний злак 30-50 см заввишки. Листки сизі, прямі або дугоподібно вигнені, щетиноподібні, жорсткі, 0,6-1 мм діаметром, на генеративних пагонах майже плоскі 2-3 мм завширшки; язичок 0,2-0,3 мм, війчасто опушений по краю; піхви інтенсивно опушені. Волоть 6-13 см завдовжки, колоски 8,6-10 мм; нижня квіткова луска 5-6 мм завдовжки, безоста або з остеподібним загостренням до 0,5 мм, іноді до 1,5 мм, по краю та зверху шорстка або коротко опушена. Цвіте у червні-серпні, плодоносить у липні-вересні. Розмножується насінням і вегетативно.

Режим збереження популяцій та заходи з охорони:

Охороняється в Українському степовому ПЗ (відділення "Крейдова флора") та Луганському ПЗ (відділення "Стрільцівський степ"), в НПП "Святі гори", пам'ятках природи "Ма-яцька дача", "Мар'їна гора" (Донецька обл.). Заборонено порушення умов зростання, терасування схилів, лісрозведення, надмірне випасання худоби.

Розмноження та розведення у спеціально створених умовах:

Вирощують у Національному ботанічному саду ім. М.М. Гришка НАН України та Донецькому ботанічному саду НАН України.

Господарське та комерційне значення:

Декоративне, кормове, ґрунтозахисне, протиерозійне.

Основні джерела інформації:

Бурда, Остапко, Ларин, 1995; Злаки СССР, 1976; Злаки Украинь, 1977; Флора европейской части СССР; ЧКУ, 1996; Markgraf-Dannenberg, 1980.

Автор:

І.А. Коротченко, І.О. Беднарська, О.О. Кагало

Фото, малюнок:

О.О. Кагало